Υποτροφίες 2015: 44 θέσεις στο εξωτερικό (04/09) Θέσεις Υποτροφιών εξωτερικού Επιστήμες Μηχανικών (14 θέσεις) Επιστήμη Πληροφορικής (3 θέσεις) Οικονομικές Επιστήμες (2 θέσεις) Νομικές Επιστήμες (2 θέσεις) Επιστήμες Υγείας (2 θέσεις) Επιστήμες Ζωής (15 θέσεις) Περιβαλλοντικές Επιστήμες (3 θέσεις) Κοινωνικές Επιστήμες (3 θέσεις) Πολιτικές Επιστήμες (1 θέση) Θετικές Επιστήμες (21 θέσεις) Ανθρωπιστικές Επιστήμες (6 θέσεις) Ιατρική Επιστήμη (3 θέσεις) Υπόλοιπες Επιστήμες (1 θέση).