Για την εύρυθμη λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας Πατρών, το ενημερώνει ότι έως και σήμερα, Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017, καταβλήθηκαν 74.739,71 ευρώ σε συνεργεία τροφίμων και 52.496,24 ευρώ στο συνεργείο μαγειρείων.

Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της πληρωμής όλων των υπολοίπων προμηθευτών.