Ημερομηνίες και διευκρινίσεις για Παράλληλη, ΕΒΠ, Σχολ. Νοσηλευτή σε ΓΕΛ-ΕΠΑΛ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔20/06/2018 - 15:52 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Καθώς οι Δ/ντες των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, λόγω της αλλαγής του συστήματος των εγγραφών, δεν έχουν ακόμα εικόνα των εγγραφέντων μαθητών στα σχολεία τους για το 2018 -19 και καθώς οι προθεσμίες για τα αιτήματα της στήριξης των μαθητών από Εκπαιδευτικό ,Ειδ. Βοηθητικό Προσωπικό και Σχολικό Νοσηλευτή- όπως έχουν οριστεί στην Εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 86699 /Δ3/25-05-2018 (ΑΔΑ:ΨΚΛΨ4653ΠΣ-8ΓΑ)-δεν γίνεται να τηρηθούν , τα διαμορφώνουμε αποκλειστικά και μόνο για τα και ως εξής :

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄

1. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Ø Oι Διευθυντές/ντριες των ΕΠΑΛ -ΓΕΛ

1. Διαβιβάζουν στις Δ/νσεις Εκπ/σης τα αιτήματα των γονέων το αργότερο έως και την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018,

2. Στο οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ., την παιδαγωγική έκθεση του σχολείου για τον/την μαθητή/τρια, το αργότερο έως και την

Τρίτη 3 Ιουλίου 2018.

2α. Στις περιπτώσεις που ο γονιός καταθέτει γνωμάτευση από ΕΔΕΑ, τότε η έκθεση αξιολόγησης διαβιβάζεται στην ΔΙΔΕ μαζί με την αίτηση του γονέα, με εμπιστευτικό πρωτόκολλο το αργότερο έως και την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018.

Ø ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΝΤΡΙΕΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

1. Συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία του (ΠΙΝΑΚΑ 1) και αποστέλλουν το σχετικό αρχείο συμπληρωμένο στα ΚΕΔΔΥ μέχρι τηνΠέμπτη 5 Ιουλίου 2018

1α. Αντιστοίχως για τις περιπτώσεις γνωματεύσεων από ΕΔΕΑ, ο συμπληρωμένος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 διαβιβάζεται στην οικεία Περιφ. Δ/νση Εκπ/σης μέχρι την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018

Ø Οι Προϊστάμενοι/ες των ΚΕΔΔΥ ή οι Προϊστάμενοι των Περιφ.Δ/νσεων Εκπ/σης (για τις περιπτώσεις γνωματεύσεων από ΕΔΕΑ ) .

Συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία του ΠΙΝΑΚΑ 1 και τον διαβιβάζουν στις Δ/νσεις Εκπ/σης μέχρι την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018.

Ø ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΝΤΡΙΕΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Μετά τον έλεγχο την ορθής συμπλήρωσης των πινάκων, οι Δ/νσεις τους διαβιβάζουν στην Δ/νση Ειδικ.Αγωγής με τον περιγραφόμενο τρόπο εντός της εγκυκλίου μέχρι την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018.

2. Για ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ø Oι Διευθυντές/ντριες των ΕΠΑΛ -ΓΕΛ

Διαβιβάζουν στις Δ/νσεις Εκπ/σης τα αιτήματα των γονέων το αργότερο έως και την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018,

Ø ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΝΤΡΙΕΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία του (ΠΙΝΑΚΑ 2) και αποστέλλουν το σχετικό αρχείο συμπληρωμένο στα ΚΕΔΔΥ μέχρι την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018

Ø Οι Προϊστάμενοι/ες των ΚΕΔΔΥ

Συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία του ΠΙΝΑΚΑ 2 και τον διαβιβάζουν στην οικεία Περιφερ. Δ/νση Εκπ/σης μέχρι την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018.

Ø ΟΙ Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης

Μετά τον έλεγχο την ορθής συμπλήρωσης των πινάκων, η Περιφ.Δ/νση Εκπ/σης τους διαβιβάζει με τον περιγραφόμενο τρόπο εντός της εγκυκλίου μέχρι την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018.

3. Για ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

Ø Oι Διευθυντές/ντριες των ΕΠΑΛ-ΓΕΛ

Διαβιβάζουν στις Δ/νσεις Εκπ/σης τα αιτήματα των γονέων το αργότερο έως και την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018,

Ø ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΝΤΡΙΕΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία του (ΠΙΝΑΚΑ 3) και αποστέλλουν το σχετικό αρχείο συμπληρωμένο στην οικεία Περιφ. Δ/νση Εκπ/σης μέχρι την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018

Ø ΟΙ Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης

Μετά τον έλεγχο την ορθής συμπλήρωσης των πινάκων, η Περιφ.Δ/νση Εκπ/σης τους διαβιβάζει με τον περιγραφόμενο τρόπο εντός της εγκυκλίου μέχρι την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις αιτημάτων (Παράλληλης Στήριξης-ΕΒΠ-Σχολ. Νοσηλευτή) που αφορούν στους μαθητές των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, θα συμπεριληφθούν εντός του κατά περίπτωση ΠΙΝΑΚΑ που θα μας αποσταλεί, στα κατάλληλα φύλλα.

Για παράδειγμα: Αν έχετε αιτήματα μαθητών Γυμνασίων της περιοχής σας για « παράλληλη στήριξη από εκπ/κο» τα οποία τα διεκπεραιώνετε εντός των οριζομένων προθεσμιών της εγκυκλίου, και αιτήματα μαθητών ΕΠΑΛ για «παράλληλη στήριξη από εκπ/κο» που θα διεκπεραιωθούν με τις προθεσμίες του παρόντος, δεν θα μας τα αποστείλετε ξεχωριστά, αλλά θα τα ενσωματώσετε όλα μέσα στον ίδιο κατά περίπτωση πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ 1 στην προκειμένη περίπτωση) κι έτσι σε μας θα φτάσει ένα ηλεκτρονικό αρχείο ανά περίπτωση (ένας πίνακας) ανά Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης και όχι δύο(2), διαδικασία απαραίτητη και σημαντική για να μπορέσει να γίνει η επεξεργασία ,διαφορετικά θα οδηγηθούμε σε αδιέξοδο λαμβάνοντας απανωτούς ΠΙΝΑΚΕΣ ίδιας περίπτωσης από την ίδια Δ/νση Εκπ/σης.

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Σας υπενθυμίζουμε και σας τονίζουμε να μην φτάσουν στην υπηρεσία μας μεμονωμένοι πίνακες κατ άτομο ή μερικών ατόμων που θα αφορούν στην ίδια περίπτωση στήριξης, αλλά συγκεντρωτικά όλα τα ομοειδή αιτήματα στον κατά περίπτωση προβλεπόμενο πίνακα.

Παράδειγμα : Αν ολοκληρωθούν 3 αιτήματα για Σχολικό Νοσηλευτή ,αλλά ακόμα δεν έχει παρέλθει η προθεσμία για την υποβολή και την επεξεργασία όλων των αιτημάτων ,τότε αυτά τα 3 δεν θα αποσταλούν αλλά θα περιμένετε να συγκεντρωθούν όλα τα αιτήματα και να φτάσουν συγκεντρωτικά με τον ΠΙΝΑΚΑ 3.

2. Σας υπενθυμίζουμε και σας τονίζουμε να μην παραμελείτε την κοινοποίηση των πινάκων στην υπηρεσία μας ([email protected]) κατά την αποστολή τους στο κεντρικό πρωτόκολλο.

3. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν αιτήματα για στήριξη κάποιας εκ των περιπτώσεων ή όλων , παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσετε εγγράφως για να μην περιμένουμε θεωρώντας ότι δεν το έχουμε λάβει ή ότι υπήρξε πρόβλημα.

4. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Για τις περιπτώσεις γνωματεύσεων με εισήγηση για παράλληλη στήριξη , που εκδόθηκαν μετά από επανεξέταση του μαθητή από το ΚΕΔΔΥ ( όχι εξαιτίας αλλαγής βαθμίδας αλλά γιατί έτσι είχε καθοριστεί στην προηγούμενη γνωμάτευσή) , και οι οποίες προτείνουν ξανά παράλληλη στήριξη , εντάσσονται στις «ανανεώσεις», αν και φέρουν νέο αρ. πρωτ.

Loading...
  • europalso   ideascentral