Ποιά είναι τα παιδαγωγικά και επιστημονικά κριτήρια για την έγκριση των σύμφωνα με τον νέο οδηγό του ΙΕΠ.

Ο οδηγός

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα περιλαμβάνονται δράσεις, διαγωνισμοί, εργαστήρια, ενημερωτικές παρουσιάσεις, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, που ενδέχεται -κατά περίπτωσηνα συνοδεύονται από κατάλληλο ενημερωτικό, εκπαιδευτικό ή/και επιμορφωτικό υλικό.

Η θεματική των εκπαιδευτικών προγραμμάτων εμπίπτει και στοχεύει, ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά , στα ακόλουθα : • προαγωγή της δημοκρατίας στο σχολείο, της δημοκρατικής διοίκησης και της πολιτειακής παιδείας

• υπεράσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

• συμπεριληπτική σχολική κοινότητα

• προώθηση του πολιτισμού, των τεχνών και του αθλητικού ιδεώδους • ευαισθητοποίηση σε σχέση με την κοινωνική προσφορά και τον εθελοντισμό

• ενίσχυση της φιλαναγνωσίας

• ευαισθητοποίηση σχετικά με την αειφορία

• προαγωγή της δημόσιας και ατομικής ψυχικής και σωματικής υγείας, καθώς και του ευ ζην • προαγωγή της ιστορικής ενημερότητας ως προς την τοπική ιστορία (κ.λπ.) • κ.ά.