Νέα καθυστέρηση γνωμοδοτήσεων από την νέα επιστημονική επιτροπή καλλιτεχνικής παιδείας του , καταγγέλλει ο σύλλογος γονέων Κερατσινίου.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα πληροφορηθήκαμε από 13/4/2022 οτι συγκροτήθηκε η νέα Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας (με Πρόεδρο πάλι τον κ. Γ. Μπαραλή), με  απόφαση της υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Ν. Κεραμέως.

Ωστόσο έχουν περάσει 40 ημέρες και παρότι έχει ζητηθεί από τις Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ η γνωμοδότηση της επιτροπής για τα δύο παρακάτω θέματα, η συγκεκριμένη επιτροπή δεν έχει συνεδριάσει ακόμη για να λάβει τις σχετικές αποφάσεις.

Τα θέματα για τα οποία έχει ζητηθεί από τις Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ η γνωμοδότηση της επιτροπής είναι :

1. Να προσδιοριστούν τα κριτήρια για την μοριοδότηση των προσόντων των ωρομισθίων εκπαιδευτικών χορού και κινηματογράφου.

Αναλυτικά: Η άμεση απόφαση των μελών της Επιτροπής είναι αναγκαία, προκειμένου να προχωρήσει εγκαίρως η προκήρυξη των συγκεκριμένων θέσεων. Υπενθυμίζουμε οτι μόνο η αξιολόγηση (αιτήσεων και ενστάσεων) των υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών χορού-κινηματογράφου από την προηγούμενη Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας του ΙΕΠ ξεπέρασε τους 2 μήνες! Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι καθηγητές των συγκεκριμένων ειδικοτήτων να αρχίσουν το εκπαιδευτικό έργο τους τον Ιανουάριο 2022 και τα 2/3 των μαθητών όλων των καλλιτεχνικών σχολείων της Ελλάδας να ΧΑΝΟΥΝ κάθε μέρα τις μισές διδακτικές ώρες, το μισό σχολικό έτος! Το γεγονός αυτό προκάλεσε 30 αναφορές- ερωτήσεις-επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή το τελευταίο 6μηνο (συν.1) και την αναφορά για “παραβίαση του δικαιώματος των συγκεκριμένων παιδιών στην εκπαίδευση” της Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού (συν.2). Γι αυτό είναι απαραίτητο η προκήρυξη  των ωρομισθίων καθηγητών χορού και κινηματογράφου να πραγματοποιηθεί άμεσα κι όχι το Σεπτέμβριο όπως κάθε προηγούμενη χρονιά.

2. Nα προσδιοριστούν οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ΠΕ Κινηματογράφου που μπορούν να συσταθούν ανά Καλλιτεχνικό Σχολείο προκειμένου να δημιουργηθεί ο νέος εκπαιδευτικός κλάδος ΠΕ Κινηματογράφου.
Αναλυτικά: Με το υπ’ αριθμ. 24/24-9-2019 Απόσπασμα Πρακτικού η Επιτροπή Ένταξης Πτυχιούχων σε Κλάδους Εκπαιδευτικών του Ι.Ε.Π. έχει εισηγηθεί θετικά για τη σύσταση νέου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ Κινηματογράφου, αλλά παρότι έχουν περάσει δυόμισι χρόνια  η διαδικασία δεν έχει προχωρήσει. Tο Υ.ΠΑΙ.Θ. με το υπ’ αριθμ. 136974/Ε1/27-10-2021 έγγραφο είχε ζητήσει από την προηγούμενη Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας του ΙΕΠ να προσδιορίσει τις οργανικές θέσεις που μπορούν να συσταθούν ανά Καλλιτεχνικό Σχολείο, αλλά η Επιτροπή ΔΕΝ συνεδρίασε επί τεσσεράμισι μήνες (!) για να εκδώσει σχετική απόφαση και η θητεία της έληξε στις 16-3-2022. Παρότι έχετε λάβει και νέο έγγραφο από το ΥΠΑΙΘ με το ίδιο αίτημα για γνωμοδότηση από τη νέα Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας, πάλι δεν συνεδριάζετε για να γνωμοδοτήσετε! Επιπροσθέτως είχαμε πληροφορηθεί πως η γνώμη των μελών της προηγούμενης επιτροπής ήταν οτι δεν είναι αρμοδιότητά της να προσδιορίσει τις οργανικές θέσεις κι αυτό πρέπει να το αποφασίσει η Δευτεροβάθμια! Σε κάθε περίπτωση όποια κι αν είναι η απόφασή σας, ζητάμε να συνεδριάσετε άμεσα, να γνωμοδοτήσετε και να μην συνεχίσετε την παράδοση στην κωλυσιεργία των μελών της προηγούμενης Επιτροπής.

Ελπίζοντας οτι τα νέα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Καλλιτεχνικής Παιδείας του ΙΕΠ θα έχουν την αξιοπρέπεια να μην αποδεχθούν να γίνουν όργανα της συστηματικής καθυστέρησης των διαδικασιών πρόσληψης των εκπαιδευτικών χορού και κινηματογράφου εις βάρος των παιδιών μας, ζητάμε τις άμεσες ενέργειές σας και την ενημέρωσή μας.