Ανοιχτή Πρόσκληση για οικονομική υποστήριξη σε απομακρυσμένα . Έναρξη υποβολής των προτάσεων στις 15 Μαΐου και λήξη προθεσμίας στις 30 Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα Learning from the Extremes στοχεύει στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων πρόσβασης στην ψηφιακή εκπαίδευση, ενισχύοντας την ένταξη και μειώνοντας το ψηφιακό χάσμα που υφίστανται οι σχολικές κοινότητες των απομακρυσμένων περιοχών με χαμηλή συνδεσιμότητα, περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε συσκευές και ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία και περιεχόμενο.

Το Learning from the Extremes στοχεύει να προσφέρει ένα όραμα για το τι μπορεί να επιτευχθεί με επαρκείς επενδύσεις σε υποδομές, εργαλεία και περιεχόμενο ΤΠΕ, μαζί με έναν λεπτομερή Οδηγό Καινοτομίας για τα Σχολεία των αγροτικών/απομακρυσμένων περιοχών (Rural School Innovation Roadmap) σχετικά με τον τρόπο επίτευξης αυτού του οράματος – ένα σχέδιο με σαφείς στόχους, σαφείς προτεραιότητες και μια διαδικασία διαχείρισης που θα εξασφαλίζει συνεχή ανατροφοδότηση και προβληματισμό.

Το Learning from the Extremes υιοθετεί μια πολυδιάστατη προσέγγιση για μια ενισχυμένη τεχνολογικά σχολική εκπαίδευση στις αγροτικές περιοχές, που περιλαμβάνει δύο βασικούς άξονες εργασίας.