« Ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) για το σχολικό έτος 2019-2020 σε Δημόσια Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας.»

 

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 104463/ΓΔ4/28-06-2019 εγκυκλίου με θέμα: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2019-2020 σε Δημόσια Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας» και προκειμένου να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία μας ([email protected]), το αργότερο μέχρι 19-09-2019, οι τελικοί συγκεντρωτικοί πίνακες των προτάσεων, παρακαλείστε όπως μεριμνήσετε για την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας, (διεξαγωγή διαπιστωτικών τεστ, συγκέντρωση ενυπόγραφων δηλώσεων των γονέων/κηδεμόνων, Απόφαση Συλλόγου
Διδασκόντων, διαβίβαση των αιτημάτων των σχολικών μονάδων στις Δ.Δ.Ε.).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε.& Δ.Ε.