Ιδρύθηκαν για το 2022-23 με Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας τα . Εν αναμονή, σύμφωνα με τον ΠΑΣΑΔ, του ΦΕΚ ίδρυσης Τάξεων Υποδοχής (ΖΕΠ) και της Εγκυκλίου για την καταγραφή των κενών της Παράλληλης Στήριξης.

Η απόφαση

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 4032/29-7-2022 η Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζέττας Μακρή με την οποία ιδρύονται, για το 2022-23, οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ) και καθορίζονται οι σχολικών μονάδων εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ).

Για την Απόφαση ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων οι εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις οποίες προτείνονται σχολικές μονάδες που βρίσκονται σε εγγύτητα με τα κέντρα ή/και τις δομές φιλοξενίας και έχουν διαθέσιμες και κατάλληλες αίθουσες.

Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αναπληρωτών Δασκάλων (ΠΑΣΑΔ) τώρα αναμένεται το αντίστοιχο ΦΕΚ Ίδρυσης για τις Τάξεις Υποδοχής (ΖΕΠ), όπως και η Εγκύκλιος για την καταγραφή των κενών της Παράλληλης Στήριξης από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
“Ευελπιστούμε”, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΠΑΣΑΔ, “ότι όλα τα προγράμματα θα συμπεριληφθούν στην Α Φάση Προσλήψεων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, όπως τονίσαμε και στην επιστολή που στείλαμε στο Υπουργείο Παιδείας”.
Αναλυτικά η Απόφαση για τις ΔΥΕΠ
Αριθμ. Φ1/90023/ΑΔ/Δ1

Ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ). Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2022-2023, εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

…αποφασίζουμε

Την ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) και καθορίζουμε τις σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2022-2023, εντός των οποίων θα λειτουργήσουν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) ανά Κέντρο/Δομή Φιλοξενίας, όπως αναφέρονται στους πίνακες που ακολουθούν:

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση

 

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ