Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ για την εφαρμογή της νομιμότητας σε σχέση με τις αποσπάσεις ΕΕΠ ΕΒΠ σε φορείς και την έκδοση σχετικής εγκυκλίου

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔11/08/2019 - 10:22 | Author: Newsroom Ipaidia

 «Κατεπείγον αίτημα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για την εφαρμογή της νομιμότητας σε σχέση με τις ΕΕΠ ΕΒΠ σε φορείς και την έκδοση σχετικής εγκυκλίου»

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Αξιότιμη κα. Υπουργέ,

Αξιότιμη κα. Υφυπουργέ,

Στις7/8/2019εκδόθηκε η εγκύκλιος μεΑρ. Πρωτ.126292/Ε4 για τις Αποσπάσεις Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Εγια το διδακτικό έτος 2019-2020 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Κ.Ε.Σ.Υ. για το σχολικό έτος 2019-2020 από το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ- ΕΒΠ του Υπουργείου. Προς μεγάλη απογοήτευσή μας διαπιστώσαμε ότι δεν εκδόθηκε η εγκύκλιος για τις αποσπάσεις σε φορείςΕΕΠ ΕΒΠ παρόλο που προβλέπεται και ίσχυσε για τους εκπαιδευτικούς για το έτος 2019- 20.

Ζητάμε, με τη μορφή κατεπείγοντος αιτήματος ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο, να εφαρμοστεί η νομιμότητα και να εκδοθεί η εγκύκλιος για τις αποσπάσεις σε φορείς ΕΕΠ ΕΒΠ,όπως ισχύει για τους εκπαιδευτικούς και προβλέπεται από το άρθρο 19, παρ. 1 περ. κβ΄ του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.4473/2017 (ΦΕΚ78 Α΄), Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Διαμαρτυρόμαστε σε οποιαδήποτε ενέργεια και απόφαση αντιβαίνει την ισότιμη μεταχείριση των εργαζομένων και την αφαίρεση των νόμιμων δικαιωμάτων τους.

Νομικό πλαίσιο

·άρθρο 19, παρ. 1 περ. κβ΄ του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.4473/2017 (ΦΕΚ78 Α΄),

·άρθρο 31, παρ. 1 του ν.3848/2010,

·άρθρο 9, παρ. 2 και άρθρο 27, παρ. 3 του ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24Α΄),

·άρθρο 31 τουν. 1946/1991 (ΦΕΚ69 Α΄), σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του ν.1946/1991, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν.3391/2005,

·άρθρα 6, 12 και 24 του ν. 3879/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν.3966/2011

·Ν. 3149/2003

·Ν.3432/2006 και άρθρο 25 του Ν.3467/2006

·Π. Δ. 18/2018

 

Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειες σας  • Το ipaidia.gr στο google news

    Τελευταίες Ειδήσεις

    Ειδήσεις και εκτιμήσεις για τις βάσεις 2020    • ideascentral

      europalso