Σύμφωνα με ενημέρωση από τον ΠΑΣΑΔ, αναρτήθηκε στη διαύγεια η κατανομή των ανά περιφέρεια.

Ο συνολικός αριθμός αναπληρωτών ΠΕ70 που θα προσληφθούν είναι 672, ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με πέρυσι που ήταν 630.