Αιτία αυτού του άρθρου είναι το παρακάτω λάθος διάγραμμα που είναι δημοσιευμένο σε site πολύ μεγάλης επισκεψιμότητας και αφορά το Νέο Λύκειο. Το λάθος είναι στις δυνατές διαδρομές από τη Β στη Γ Λυκείου. Το διάγραμμα δείχνει ότι εάν στη Β Λυκείου έχεις επιλέξει την ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών δεν μπορείς να πας στη Γ Λυκείου στην ΟΠ Θετικών Σπουδών και το αντίστροφο. Το σωστό είναι ότι η επιλογή Ομάδας Προσανατολισμού (ΟΠ) στη Γ Λυκείου είναι ανεξάρτητη της επιλογής ΟΠ στη Β Λυκείου. Δηλαδή μπορείς αν θέλεις στη Β Λυκείου να επιλέξεις την ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών και στη Γ Λυκείου να επιλέξεις την ΟΠ Θετικών Σπουδών και μπορείς αν θέλεις στη Β Λυκείου να επιλέξεις την ΟΠ Θετικών Σπουδών και να πας στη Γ Λυκείου στην ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών .

Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας