Συνταγματική η αφαίρεση των ειδικών μαθημάτων Σχεδίου από το πρόγραμμα της σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η 7μελης σύνθεση του Γ΄Τμήματος του , με την υπ΄ αριθμ. 2573/2021 απόφαση απέρριψε κατά πλειοψηφία τους ισχυρισμούς περί αντισυνταγματικότητας της κατάργησης από το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Λυκείου των μαθημάτων επιλογής «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο» (Γ΄ Λυκείου) και «Καλλιτεχνική Παιδεία» (Α΄ Λυκείου).

Σχετικά με τα ειδικά μαθήματα σχεδίου, κρίθηκε ότι η διδασκαλία τους εξακολουθεί να προβλέπεται στη Γ΄ Λυκείου, καθώς ρυθμίζεται ήδη με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4368/2016 και του άρθρου 14 του ν. 4713/2020, μέσω προγράμματος διδασκαλίας που έχει ως σκοπό την υποστήριξη και την προετοιμασία όσων μαθητών επιθυμούν να εξετασθούν στα μαθήματα αυτά για την εισαγωγή τους σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

«Η επιλογή πάντως των αντικειμένων διδασκαλίας στα ωρολόγια προγράμματα, όπως και η συνολική οργάνωση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να γίνεται με επιστημονικά και παιδαγωγικά κριτήρια και με ρυθμίσεις ορθολογικές και όχι περιστασιακές, αποσπασματικές και εξυπηρετικές άλλων σκοπών, μη σχετιζόμενων με τις απορρέουσες από το Σύνταγμα για την ορθολογική οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης αρχές» αναφέρεται στην απόφαση.