Από το 2013 έως το πρόσφατο 2021 παρατηρείται μια διαρκής μείωση των ωρών διδασκαλίας Φυσικής στα Λύκεια (Γενικό Λύκειο και ΕΠΑ.Λ.). Παρακάτω παρουσιάζεται το χρονοδιάγραμμα της μείωσης των ωρών του μαθήματος της Φυσικής από το 2013 έως σήμερα.

Δημήτριος Νικολόπουλος
Φυσικός

2013: Μείωση των ωρών διδασκαλίας της Φυσικής στην Α τάξη Γενικού Λυκείου από 3 ώρες εβδομαδιαίως σε 2 ώρες εβδομαδιαίως 
 
2016: Κατάργηση του μαθήματος της Φυσικής από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που διδάσκονται στη Γ τάξη Γενικού Λυκείου 

2017: Μείωση των ωρών διδασκαλίας της Φυσικής στη Γ τάξη ΕΠΑ.Λ. από 3 ώρες εβδομαδιαίως σε 2 ώρες εβδομαδιαίως 

2018: Μείωση των ωρών διδασκαλίας της Φυσικής στην Α τάξη ΕΠΑ.Λ. από 3 ώρες εβδομαδιαίως σε 2 ώρες εβδομαδιαίως και στη Β τάξη ΕΠΑ.Λ. από 3 ώρες εβδομαδιαίως σε 1 ώρα εβδομαδιαίως 

2021: Μείωση των ωρών διδασκαλίας της Φυσικής της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών στη Β τάξη Γενικού Λυκείου από 3 ώρες εβδομαδιαίως σε 2 ώρες εβδομαδιαίως 

Για ποιο λόγο αυτή η συνεχόμενη υποβάθμιση σε ένα τόσο σημαντικό μάθημα και σε μια τόσο θεμελιώδη επιστήμη;