Αλλαγές θα ισχύουν από φέτος στο για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Ενώ δόθηκαν και οι οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα,

Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου
ως εξής:

Οι οδηγίες

Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Γυμνασίου Ε.Α.Ε. και των Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) 2021-2022, εξέδωσε η υφ. Παιδείας Ζ. Μακρή, μετά από σχετικές εισηγήσεις του ΙΕΠ.