Γιατί το νέο εξεταστικό δίνει περισσότερες ευκαιρίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔08/04/2015 - 11:48 | Author: Newsroom Ipaidia

Περισσότερες ευκαιρίες για να αποσπάσουν το εισιτήριο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δίνει στους υποψηφίους το νέο μεταβατικό σύστημα πρόσβασης που ανακοίνωσε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και θα ισχύσει του χρόνου.

  • Απεγκλωβίζει τους μαθητές από τα στεγανά του ενός επιστημονικού πεδίου δίνοντάς τους τη δυνατότητα, με την προσθήκη ενός πέμπτου μαθήματος, να ξεκλειδώσουν και ένα δεύτερο επιστημονικό πεδίο διευρύνοντας τις επιλογές τους

Χωρίς να αιφνιδιάζει τους μαθητές και να ανατρέπει τον προγραμματισμό τους, το νέο σύστημα απεγκλωβίζει τους υποψηφίους από τα στεγανά του ενός επιστημονικού πεδίου, δίνοντας τους τη δυνατότητα, με την προσθήκη ενός πέμπτου μαθήματος – μπαλαντέρ, να ξεκλειδώσουν και ένα δεύτερο επιστημονικό πεδίο, ώστε να διευρύνουν τις επιλογές τους.

Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού που θα παρακολουθούν, θα διδάσκονται πέντε μαθήματα, αλλά εκείνοι θα επιλέγουν αν θα εξεταστούν σε τέσσερα ή σε πέντε.

Όπως αναφέρεται σε χθεσινή ανακοίνωση, το νέο εξεταστικό σχεδιάστηκε ως μεταβατικό, για να αντιμετωπίσει ελλείψεις, κενά και στρεβλώσεις τόσο του συστήματος του Νέου Λυκείου, όσο και του ισχύοντος σήμερα εξεταστικού συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό ήταν μια δύσκολη αποστολή, λόγω των αντικειμενικών περιορισμών που δεν επέτρεπαν σχεδιασμό από μηδενική βάση.

Οι τέσσερις λόγοι που οδήγησαν την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας να σχεδιάσει νέο σύστημα εισαγωγής είναι:

1. Με το σύστημα του Νέου Λυκείου, οι μαθητές της Γ’ Τάξης είχαν δυνατότητα πρόσβασης σε πολύ περιορισμένο αριθμό τμημάτων, αφού οι επιλογές τους περιορίζονταν μόνο σε ένα επιστημονικό πεδίο. Εξαιτίας αυτού του εγκλωβισμού των υποψηφίων σε πολύ μικρό αριθμό τμημάτων, θα αποκλείονταν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση χιλιάδες υποψήφιοι, παρότι μπορεί να είχαν επιτύχει υψηλή βαθμολογία στις εξετάσεις.

Παράλληλα, αυτή η ρύθμιση θα έπληττε και τα ίδια τα πανεπιστήμια, καθώς ήταν εξαιρετικά πιθανό να στερηθούν φοιτητές με πολύ υψηλές επιδόσεις, οι οποίοι δεν θα κατάφερναν να εισαχθούν στο ένα και μοναδικό επιστημονικό πεδίο στο οποίο μπορούσαν να είναι υποψήφιοι.

2. Τις νέες ρυθμίσεις επέβαλαν και σοβαροί τεχνικοί λόγοι. Λόγω καθυστέρησης του έργου των επιστημονικών επιτροπών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την οποία δεν ευθύνεται η νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η σύνταξη των προγραμμάτων σπουδών όλων των μαθημάτων της Γ’ τάξης του Νέου Λυκείου και δεν έχουν καν ξεκινήσει οι διαδικασίες συγγραφής και κρίσης των αντίστοιχων σχολικών εγχειριδίων. Επομένως, δεν ήταν εφικτή η εφαρμογή της νομοθεσίας του Νέου Λυκείου για τη Γ’ Λυκείου.

3. Δεν ήταν δυνατόν να διατηρηθεί το ισχύον σύστημα εισαγωγής, επειδή θα αιφνιδιάζονταν οι μαθητές της φετινής Β’ Λυκείου, οι οποίοι ενώ γνώριζαν ότι θα έδιναν Πανελλαδικές εξετάσεις σε τέσσερα μαθήματα, θα έπρεπε να προετοιμαστούν για έξι ή επτά. Επιπλέον, οι υπάρχουσες Κατευθύνσεις (Θεωρητική, Θετική και Τεχνολογική) απαιτούσαν διαφορετικό συνδυασμό πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για τα επιστημονικά πεδία από εκείνον που τους είχε ήδη ανακοινωθεί.

Για παράδειγμα οι υποψήφιοι των Ιατρικών σχολών σύμφωνα με το σημερινό σύστημα θα έπρεπε να εξεταστούν υποχρεωτικά και στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης, ενώ αυτό το μάθημα δεν περιλαμβανόταν στα τέσσερα μαθήματα που τους είχαν γίνει ήδη γνωστά ως πανελλαδικώς εξεταζόμενα για αυτές τις σχολές. Με τις νέες ρυθμίσεις είναι στη δική τους επιλογή αν θα εξεταστούν και στα Μαθηματικά, για να αυξήσουν τα επιστημονικά πεδία πρόσβασης.

4. Τέλος, στο ισχύον σύστημα εισαγωγής έχουν παρατηρηθεί στρεβλώσεις που θεωρήθηκε αναγκαίο να αντιμετωπιστούν, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα να εισαχθεί κάποιος σε Χημικό τμήμα, χωρίς να έχει διδαχθεί και εξετασθεί στο μάθημα της Χημείας Κατεύθυνσης.

Οι ρυθμίσεις για τα ΕΠΑΛ δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, επειδή αναμένεται η σχετική πρόταση του ΙΕΠ, όπως προβλέπει ο νόμος.

Η δομή του νέου συστήματος

Διαμορφώνονται τρεις Ομάδες Προσανατολισμού: Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Προωθείται η διάκριση μεταξύ διδασκομένων και πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων. Τα διδασκόμενα μαθήματα κάθε ομάδας είναι πέντε, αλλά δεν είναι και τα πέντε πανελλαδικώς εξεταζόμενα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν σε τέσσερα μαθήματα, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα μπορούν να δηλώσουν σχολές από ένα επιστημονικό πεδίο. Αν επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα δεύτερο επιστημονικό πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν και ένα 5ο μάθημα (Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού).

* Τα Διδασκόμενα Μαθήματα στην Ομάδα Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών Αρχαία, Ιστορία Κατεύθυνσης, Λατινικά, Λογοτεχνία Κατεύθυνσης και Κοινωνιολογία.

* Τα Διδασκόμενα Μαθήματα στην Ομάδα Προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών Μαθηματικά Κατεύθυνσης, Φυσική Κατεύθυνσης, Χημεία Κατεύθυνσης, Βιολογία Κατεύθυνσης και ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον).

* Τα Διδασκόμενα Μαθήματα στην Ομάδα Προσανατολισμού των Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής Μαθηματικά Κατεύθυνσης, ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας), Ιστορία Κατεύθυνσης, ΑΕΠΠ και Κοινωνιολογία.

Κάθε Ομάδα Προσανατολισμού έχει τρία κοινά μαθήματα που απαιτούνται σε όλα τα επιστημονικά πεδία όπου έχει πρόσβαση η Ομάδα Προσανατολισμού. Το τέταρτο μάθημα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Με ένα διαφορετικό τέταρτο μάθημα ξεκλειδώνει η δυνατότητα πρόσβασης σε δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Κάθε Ομάδα Προσανατολισμού παρέχει τρεις επιλογές, από τις οποίες κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει μία ή δύο. Αναλυτικότερα:

1. Τα κοινά μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών ΣπουδώνΓλώσσα, Αρχαία και Ιστορία.

Αν οι υποψήφιοι επιλέξουν να εξεταστούν και στα Λατινικά, τότε έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο. Αν επιλέξουν να εξεταστούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο. Αν οι υποψήφιοι επιλέξουν να εξεταστούν και στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

2. Τα κοινά μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Γλώσσα, Φυσική και Χημεία.

Αν οι υποψήφιοι επιλέξουν να εξεταστούν στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στα Τμήματα του 2ου Επιστημονικού Πεδίου. Αν οι υποψήφιοι επιλέξουν να εξεταστούν στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, τότε έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο. Αν οι υποψήφιοι επιλέξουν να εξεταστούν και στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Τα κοινά μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής Γλώσσα, Μαθηματικά και ΑΕΠΠ.

Αν οι υποψήφιοι επιλέξουν να εξεταστούν και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο. Αν επιλέξουν να εξεταστούν και στην Ιστορία Κατεύθυνσης, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο. Τέλος, Αν οι υποψήφιοι επιλέξουν να εξεταστούν και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), τότε έχουν πρόσβαση στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο.

Δύο από τα τέσσερα μαθήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου θα έχουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας, που θα ορισθεί με υπουργική απόφαση.

Συνολικά οι μαθητές της Γ’ Λυκείου θα παρακολουθούν πρόγραμμα 32 διδακτικών ωρών, εκ των οποίων οι 15 ώρες θα αφορούν στα μαθήματα Προσανατολισμού και οι 17 στα μαθήματα γενικής παιδείας που είναι: Γλώσσα, Θρησκευτικά, Ιστορία, Μαθηματικά, Βιολογία, Ξένη Γλώσσα και Φυσική Αγωγή. Για όλα τα μαθήματα, με εξαίρεση τη Χημεία και τα Λατινικά, θα ισχύσουν τα ήδη εγκεκριμένα (από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) αναλυτικά προγράμματα, τα οποία αντιστοιχούν σε επίσης ήδη εγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια. Για τα Λατινικά και τη Χημεία έχουν συγκροτηθεί επιστημονικές ομάδες οι οποίες εργάζονται για την προσαρμογή της διδακτέας ύλης, καθώς δεν προβλεπόταν η διδασκαλία των συγκεκριμένων μαθημάτων στο φετινό πρόγραμμα της Β’ Λυκείου.

Πέντε τα επιστημονικά πεδία. Τα Επιστημονικά πεδία ορίζονται ως εξής:

* 1ο Επιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές).

* 2ο Επιστημονικό πεδίο (Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές).

* 3ο Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Υγείας και Ζωής).

* 4ο Επιστημονικό πεδίο (Παιδαγωγικές Σπουδές).

* 5ο Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής).

Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα από την ομάδα προσανατολισμού, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από τρία επιστημονικά πεδία, το ένα ή τα δύο επιστημονικά πεδία στα οποία θα έχουν πρόσβαση.

Στο 4ο επιστημονικό πεδίο η πρόσβαση είναι εφικτή από όλες τις ομάδες προσανατολισμού.

Με υπουργική απόφαση θα καταταχθούν τα Τμήματα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ στα παραπάνω Επιστημονικά Πεδία.

Π. ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ ΑΥΓΗ

Loading...


  • europalso   ideascentral