: Αλλάζει η ώρα αναχώρησης για τους μαθητές του – Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το ΦΕΚ, αλλάζει η ώρα αναχώρησης από το που ήταν 13.10.

Δείτε το ΦΕΚ:

Κατάργηση της υπό στοιχεία Φ7/3625/Δ1/ 13.1.2021 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και επαναφορά της ώρας αποχώρησης από το Νηπιαγωγείο.

Η υπό στοιχεία Φ7/3625/Δ1/13.1.2021 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση ώρας αποχώρησης Νηπιαγωγείου» (Β ́ 83) καταργείται και η ώρα αποχώρησης των μαθητών/τριών που φοιτούν στο Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα του
Νηπιαγωγείου επαναφέρεται στις 13:00, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του π.δ. 79/2017 (Α ́ 109, διόρθωση σφάλματος Α ́ 112).