Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ το του μαθήματος της στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Σχολείου.

Με βάση αυτό καθορίζεται και ο τρόπος διδασκαλίας.

Δείτε περισσότερα παρακάτω: