Κορονοϊός – : Το Υπουργείο Παιδείας φαίνεται πως είναι έτοιμο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα παιδιά που δεν θα πηγαίνουν σχολείο, σε περίπτωση που τελικά αποφασιστεί η εκ περιτροπής λειτουργία  τον Σεπτέμβριο.

– ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο ΦΕΚ «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτά-κτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» που δημοσιευτηκε χθες,  προβλέπεται ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να παρέχεται και κατά τη διάρκεια εκ περιτροπής λειτουργίας των σχολείων.

Αναλυτικότερα το ΦΕΚ ορίζει:

Παρέχεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και υπό τους ειδικότερους όρους, τις προϋποθέσεις και την έκταση που αποφασίζονται κατά περίπτωση από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση μέσων τεχνολογίας σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν διά ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία είτε λόγω καθολικής ή μερικής αναστολής ή απαγόρευσης ή εκ περιτροπής λειτουργίας εκπαιδευτικής δομής είτε για άλλο λόγο που ανάγεται σε έκτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ