Ερώτηση Φορτσάκη για τα επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων Ζωικής Παραγωγής

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔12/11/2018 - 17:12 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Αναντιστοιχία επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής

Την αναντιστοιχία στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής των Γεωπονικών Σχολών και Πανεπιστημίων και των αποφοίτων των Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής των ΤΕΙ, ως προς τη δυνατότητα εμπορίας προϊόντων που προορίζονται για κτηνιατρική χρήση, επισημαίνει ο Καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης, Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ σε Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή.

Ο υπογράφων Βουλευτής αναφέρει ότι αδικαιολόγητα στις επαγγελματικές δραστηριότητες των Γεωπόνων (άρθρο 8 του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αρ. 344 – ΦΕΚ 297, 29-12-2000) δεν περιλαμβάνεται η εμπορία προϊόντων που προορίζονται για κτηνιατρική χρήση, ενώ αυτή περιλαμβάνεται στις επαγγελματικές δραστηριότητες των αποφοίτων ΤΕΙ (άρθρο 4 Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αρ. 109, ΦΕΚ 47, 10-2-1989), αφού οι απόφοιτοι των Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής των Γεωπονικών Σχολών και Πανεπιστημίων λαμβάνουν πτυχίο Γεωπόνου με ειδίκευση στη Ζωική Παραγωγή. Ζητά να μάθει από τον Υπουργό Παιδείας αν θα αποκατασταθεί η αναντιστοιχία αυτή.

Δείτε παρακάτω το κείμενο της Ερώτησης.

Αδικαιολόγητη αναντιστοιχία υφίσταται στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής των Γεωπονικών Σχολών και Πανεπιστημίων και των αποφοίτων των Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής των ΤΕΙ, ως προς τη δυνατότητα εμπορίας προϊόντων που προορίζονται για κτηνιατρική χρήση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος ια΄ του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αρ. 344 (ΦΕΚ 297, 29-12-2000), στις επαγγελματικές δραστηριότητες των Γεωπόνων περιλαμβάνεται «η εμπορία φυτοφαρμάκων και άλλων προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας, εκτός εκείνων που προορίζονται για κτηνιατρική χρήση». Ομοίως, στο ίδιο άρθρο, στην παράγραφο κδ΄ ορίζεται ότι «οι Γεωπόνοι μπορούν να διενεργούν τον έλεγχο υπολειμμάτων από τη χρήση φυτοπροστατευτικών και φαρμακευτικών ουσιών σε προϊόντα και στο περιβάλλον, εκτός των κτηνιατρικών φαρμακευτικών ουσιών».

Από την άλλη πλευρά, τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής των ΤΕΙ, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 4, παραγράφους 2θ΄ και 2ι΄ του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αρ. 109 (ΦΕΚ 47, 10-2-1989), περιλαμβάνουν «την εμπορία κτηνοτροφικών προϊόντων, κτηνιατρικών φαρμάκων, κτηνοτροφικών εργαλείων και εξοπλισμών, ορμονών βιταμινών και λοιπών βιολογικών προϊόντων, καθώς και την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων εμπορίας των ως άνω ειδών».

Η αναντιστοιχία αυτή δεν δικαιολογείται, καθώς οι απόφοιτοι των Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής των Γεωπονικών Σχολών και Πανεπιστημίων, λαμβάνουν πτυχίο Γεωπόνου με ειδίκευση στη Ζωική Παραγωγή. Η εκπαίδευσή τους, μάλιστα, περιλαμβάνει μεν βασικά γνωστικά αντικείμενα της Γεωπονικής Επιστήμης, αλλά από το 5ο εξάμηνο η εκπαίδευσή τους αφορά κυρίως στο αντικείμενο της Επιστήμης της Ζωικής Παραγωγής, στο οποίο, μεταξύ άλλων, εντάσσεται το μάθημα της Φαρμακολογίας.

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στο ακόλουθο ερώτημα:

Πρόκειται να αποκατασταθεί η αδικαιολόγητη αναντιστοιχία στα επαγγελματικά δικαιώματα μεταξύ των αποφοίτων των Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής των Γεωπονικών Σχολών και Πανεπιστημίων και των αποφοίτων των Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής των ΤΕΙ;

Ο ερωτών Βουλευτής

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ

Loading...
  • ideascentral

    europalso