Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα νέα προγράμματα σπουδών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που  καλούνται να επιμορφωσούν 33.000 εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα με το ΕΘΝΟΣ, η επιμόρφωση στοχεύει κατά κύριο λόγο στην εξοικείωση με τις αρχές, τη φιλοσοφία, τη μεθοδολογία και τις παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές των νέων προγραμμάτων σπουδών.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλους τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, μόνιμους και αναπληρωτές δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση για τo έτος 2022-2023. Η Πράξη «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμόρφωσης επί των νέων ΠΣ Γενικής Εκπαίδευσης και του αντίστοιχου υποστηρικτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η επιμόρφωση, στο πλαίσιο της Πράξης υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονης και ασύγχρονης) και έχει ως απώτερο στόχο την ενίσχυση και αποτελεσματική υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου σε γνωστικό και παιδαγωγικό επίπεδο.

Η επιμόρφωση, στο πλαίσιο της Πράξης υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονης και ασύγχρονης) και έχει ως απώτερο στόχο την ενίσχυση και αποτελεσματική υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου σε γνωστικό και παιδαγωγικό επίπεδο.

Η επιμόρφωση στοχεύει:

α) στην εξοικείωση με τις αρχές, τη φιλοσοφία, τη μεθοδολογία και τις παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές των νέων προγραμμάτων σπουδών
β) στην προσέγγιση των εννοιών που διατρέχουν τα επιμέρους γνωστικά πεδία
γ) στην εξάσκηση στον σχεδιασμό αναλυτικού προγράμματος μαθήματος σύμφωνα με τα νέα ΠΣ γενικής εκπαίδευσης
δ) στην ανάπτυξη διδακτικών σεναρίων και ε) στη δημιουργία και τον συντονισμό κοινοτήτων μάθησης. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε χτες και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 28-12-2022, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα εισόδου/επεξεργασίας των στοιχείων των αιτούντων. Οι εκπαιδευτικοί για την υποβολή της αίτησης καλούνται να επισκεφθούν τη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo

Η διαδικασία υποβολής αίτησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

α) Εγγραφή και είσοδο στο μητρώο του ΙΕΠ, https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/

β) Συμπλήρωση υποχρεωτικών προσωπικών στοιχείων (Μενού Portfolio/Καρτέλα «Προσωπικά Στοιχεία»)

γ) Επιλογή από το μενού Αιτήσεις της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης: «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα νέα Προγράμματα Σπουδών», MIS 5035543 – Β’ Φάση και δήλωση των ακόλουθων στοιχείων:

· Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης
· Τύπος σχολείου οργανικής υπηρέτησης (Προσχολική-Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο). *Για αναπληρωτές: Τύπος σχολείου υπηρέτησης με τις περισσότερες ώρες.
· Ειδικότητα
· Επιμορφωτικό πρόγραμμα (δηλώνεται η επιθυμητή σειρά προτεραιότητας) στην περίπτωση των ειδικοτήτων για τις οποίες προσφέρονται περισσότερα του ενός προγραμμάτων.

δ) Συμπλήρωση απογραφικού δελτίου εισόδου (το οποίο βρίσκεται μέσα στην αίτηση και το οποίο υποβάλλεται ξεχωριστά). ε) Οριστική υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης. Προσοχή: Η επιλογή «Αποθήκευση» δεν θεωρείται υποβολή της αίτησης. Η υποβολή αίτησης οριστικοποιείται με την επιλογή «Οριστική Υποβολή».