ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Κ.Κ.Ε. ΓΙΑ Ε.Β.Π. ΜΕ ΘΕΜΑ: Επανακατάταξη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ΔΕ01 σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ΤΕ01 – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις διατάξεις του σχεδίου νόμου για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, διαπιστώνεται η άνιση μεταχείριση του προσωπικού εντός των δομών της εκπαίδευσης, δημιουργώντας υπαλλήλους διαφορετικών κατηγοριών και δικαιωμάτων, ακόμα και αν έχουν τα ίδια τυπικά προσόντα. Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 29, διατηρείται η υφιστάμενη αδικία εις βάρος του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), εργαζομένων σε δομές της εκπαίδευσης-ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑΕ, γενικά σχολεία ως βοηθοί-παράλληλη στήριξη παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες), με το να κατατάσσονται στη βαθμίδα ΔΕ01, κατάταξη η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους υπόλοιπους κλάδους-ειδικότητες που προσλαμβάνονται στην εκπαίδευση ως Αναπληρωτές/Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, προσλήψεις οι οποίες εμπίπτουν σε βαθμίδα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.), ενώ έχουν αντίστοιχα πτυχία-διπλώματα ΙΕΚ/ΕΠΑΛ. Ιδιαίτερα αισθητή γίνεται η αδικία στην περίπτωση του κλάδου “Βοηθοί Παιδοκόμοι-Βρεφοκόμοι ΤΕ01.30” για την πρόσληψη των οποίων στα ΕΠΑΛ απαιτούνται τα ίδια τυπικά προσόντα που προβλέπονται μεταξύ εκείνων που γίνονται αποδεκτά και για την πρόσληψη Ε.Β.Π. στην Ειδική Εκπαίδευση. Μάλιστα όλα τα προηγούμενα χρόνια αλλά και τώρα στο ν/σ, παραμένει το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ως κλάδος της εκπαίδευσης για τον οποίο δεν έχει θεσμοθετηθεί η δυνατότητα πρόσβασής του σε προγράμματα Παιδαγωγικής Επιμόρφωσης (π.χ. ΑΣΠΑΙΤΕ).

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων “ίδρυση Πανεπιστημίου Αττικής και άλλες διατάξεις”

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 5 (β) εδ. 2, αρ 56 ν. 3966/2011 με τον οποίο ορίζονται τα καθήκοντα του Ε.Β.Π. και προσδιορίζονται ως εκπαιδευτικά, και περαιτέρω, ως διάταξη αναγκαστικού δικαίου, κατατάσσει μισθολογικά το Ε.Β.Π. στο “εκπαιδευτικό προσωπικό κατηγορίας ΔΕ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις” τροποποιείται το άρθρο 29 στο κεφάλαιο Δ και όπου αναγράφεται το ΔΕ01 Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό τροποποιείται σε ΤΕ01 Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό. Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης του Ε.Β.Π. σε κάθε είδους περαιτέρω επιμόρφωση (π.χ. ΑΣΠΑΙΤΕ) με βάση και τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισονομίας.