Στη σημερινή συνεδρίαση του Πύσπε Ηρακλείου:

-> Τοποθετήθηκαν συνάδελφοι αναπληρωτές δάσκαλοι στα παρακάτω σχολεία:

11ο Δημ. Σχ. Ηρακλείου, 39ο Δημ. Σχ. Ηρακλείου ,Αγ. Παρασκιών, Γαλιάς, 3ο Αλικαρνασσού, 5ο Αλικαρνασσού, 1ο Μαλίων(από Παρασκευή)

-> Ένας συνάδελφος θεατρικής αγωγής στο 23ο και 16ο Δημ. Σχ. Ηρακλείου.

->Χορηγήθηκαν άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου

->Εγκρίθηκε η ίδρυση τμήματος ενισχυτικής διδασκαλίας στο Δ.Σ.Δαφνών

->Εγκρίθηκαν οι προτάσεις των σχολικών μονάδων για ενισχυτική διδασκαλία από τους συναδέλφους που περισσεύουν ώρες.