Ενημέρωση για τους προσωρινούς πίνακες αναπληρωτών ΕΕΠ 2018 και τις ενστάσεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔09/07/2018 - 11:10 | Author: Newsroom Ipaidia

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 13 Π.Δ.Ε., ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Ε.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2018-19 ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠ ΑΥΤΩΝ

Βασίλης Βούγιας

Αύριο, Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018, ανακοινώνονται από 10 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.), Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Πελοποννήσου, Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας/Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων,οι Προσωρινοί Πίνακες υποψηφίων Αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) για το 2018-19.

Την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018, θα ανακοινωθούν και οι Προσωρινοί Πίνακες των Π.Δ.Ε. Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας.

Η Εγκύκλιος Πρόσληψης Αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για το 2018-19 περιγράφει την διαδικασία έκδοσης Προσωρινών Πινάκωνως εξής:

"…Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και ελέγχου των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών καταρτίζονται από κάθε ΠΔΕ προσωρινοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών των κλάδων ΕΕΠ και ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ανά κλάδο/ειδικότητα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για το σχολικό έτος 2018-2019 και αναρτώνται στην ιστοσελίδα τους, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ. Παράλληλα, οι εν λόγω πίνακες υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)….

Στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης ανά κλάδο/ειδικότητα παρατίθενται τα κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σειράς κατάταξης των υποψηφίων αναπληρωτών των κλάδων Ε.Ε.Π και ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού καθώς και τα στοιχεία επάρκειας στην ΕΝΓ και BRAILLE, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρούσα πρόσκληση…."

Επιπλέον,σύμφωνα με πληροφορίες, το Αυτοτελές Τμήμα Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. ζήτησε από τις Π.Δ.Ε., στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των Προσωρινών Πινάκων Υποψηφίων Αναπληρωτών Ε.Ε.Π., να αναφέρουν σε ξεχωριστό Πίνακα τα ακριβή στοιχεία επί των Γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής του Ι.Ε.Π. επί των Συναφειών των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Τίτλων Σπουδών υποψηφίων Αναπληρωτών Ε.Ε.Π. για το 2018-19.

Τέλοςκατά των Προσωρινών Πινάκων δύναται να υποβληθεί ένσταση στο ΑΣΕΠ από τους υποψηφίους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη της αναρτήσεώς τους στην ΠΔΕ της αίτησής τους.

Η Εγκύκλιος Πρόσληψης περιγράφει σχετικά:

 

…Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται στο ΑΣΕΠ αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Για την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, στη διαδρομή: «Πολίτες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» η οποία πραγματοποιείται με:

 

• Εγγραφή Νέου Χρήστη μέσω ΓΓΠΣ (τα προσωπικά στοιχεία συμπληρώνονται αυτόματα)

 

ή

 

• Εγγραφή Νέου Χρήστη (με πλήρη συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων από τους υποψήφιους)

 

και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης, οι υποψήφιοι προχωρούν στην «Είσοδο Μέλους» και στην επιλογή >. Οι υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ προχωρούν στην «Είσοδο Μέλους» χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης. Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παρέχεται ειδικά σχεδιασμένος σύνδεσμος «Ξέχασα τον κωδικό μου» στη διαδρομή: «Πολίτες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες». Σημειώνεται ότι για την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων στην εν λόγω πρόσκληση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ θα αναρτηθεί Εγχειρίδιομε αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση των πεδίων της ένστασης.

 

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των αναπληρωτών ΕΕΠ και ΔΕ01-ΕΒΠ αποστέλλονται από τις αρμόδιες ΠΔΕ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( [email protected]) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) (210-6400686) στο ΑΣΕΠ για έλεγχο, στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο. Το ΑΣΕΠ εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, ελέγχει τη νομιμότητα των πινάκων κατάταξης αναπληρωτών ΕΕΠ και ΔΕ01-ΕΒΠ της παρούσας πρόσκλησης και εκδίδει σχετική απόφαση. Η ανωτέρω απόφαση αποστέλλεται στην αρμόδια ΠΔΕ προκειμένου να συνταχθούν οι τελικοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών των κλάδων ΕΕΠ και ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για το σχολικό έτος 2018-2019.

 

Οι ΠΔΕ οφείλουν σύμφωνα με τα παραπάνω, να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στο Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ & ΕΒΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected] τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης καθώς και τους τελικούς όταν αυτοί οριστικοποιηθούν…."

Loading...
  • ideascentral

    europalso