: Τροπολογία του υπουργού υγείας, Θάνου Πλεύρη, αναφέρει σε ποιές περιπτώσεις θα είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός των .

Η τροπολογία αναφέρει πώς θα είναι υποχρεωτικός στους φοιτητές που συμμετέχουν σε εκπαιδευτική διαδικασία εντός νοσοκομείων.

Επίσης αναφέρει πως αίρεται η αναστολή καθηκόντων, που επιβάλλεται στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης εμβολιασμού σε εργαζόμενους σε φορείς του δημοσίου τομέα, με την πραγματοποίηση της πρώτης ή της μοναδικής δόσης. Υποχρέωση ανάρτησης εγγράφου σε δομές το οποίο ενημερώνονται οι ασθενείς ότι όλοι οι εργαζόμενοι στη δομή έχουν εμβολιαστεί . Προβλέπει κυρώσεις για ψευδές πιστοποιητικό εμβολιασμού, ενώ θέτει και τα ανώτατα όρια για μοριακό και .

Αναλυτικά τι αναφέρει η τροπολογία για τους

1.α. Επιβάλλεται υποχρέωση κατά του κορωνοϊού COVID-19, με την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως την 30’1.9.2021, στους φοιτητές προγραμμάτων σπουδών των Σχολών Επιστημών Υγείας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (A.E.I.), στους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Κολλεγίων, οι οποίοι συμμετέχουν σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία και σε ιδιωτικές δομές υγείας.