Ελάχιστος αριθμός μαθητών Επαγγελματικών Λυκείων – Γνωστοποίηση

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔26/06/2015 - 00:36 | Author: Newsroom Ipaidia

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης – Ελάχιστος αριθμός μαθητών Επαγγελματικών Λυκείων

Σας γνωστοποιούμε ότι:

 • η με αρ. πρωτ. Φ12/93600/Δ4/12-06-2015 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Προϋποθέσεις λειτουργίας Τομέων – Ειδικοτήτων της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» και η οποία αφορά τον ελάχιστο αριθμό μαθητών για τμήματα Ειδικότητας της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1249 Β΄/24-06-2015.
 • σχετικά με τον ελάχιστο αριθμό μαθητών της Α΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου ισχύει η με αρ. πρωτ. 128615/Γ2/13-09-2013 (Β΄ 2360) Υπουργική Απόφαση.

Για τον υπολογισμό του αριθμού των τμημάτων των τάξεων του Επαγγελματικού Λυκείου να ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΓΝΟΣ

Εσωτερική Διανομή:

 • Γραφείο Υπουργού
 • Γραφείο Αναπλ. Υπουργού Αν. Κουράκη
 • Γραφείο Γενικού Γραμματέα
 • Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
 • Δ/νση Σπουδών, Προγ/των και Οργ/σης Δ.Ε. – Τμήμα Α΄
 • Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης
 • Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης
 • Δ/νση Επαγγ/κης Εκπ/σης -Τμήμα Α΄
 • Αυτοτελής Διεύθυνση Π.Ο.Δ.Ε.
 • Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικού Προσ/μού

Ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών για τα τμήματα ειδικότητας ΕΠΑΛ

Νέες οδηγίες για την λειτουργία τμημάτων ειδικότητας στην Β τάξη των ΕΠΑΛ δίνει με απόφαση του το Υπουργείο Παιδείας. Οι οδηγίες καθορίζουν τον αριθμό των απαιτούμενων μαθητών για την δημιουργία τους

Σύμφωνα με την απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας γίνεται γνωστό ότι για τη λειτουργία τμήματος Ειδικότητας στη Β΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου απαιτούνται τουλάχιστον δώδεκα (12) μαθητές ανεξάρτητα από τον αριθμό των τμημάτων Γενικής Παιδείας που λειτουργούν στη σχολική μονάδα.

Για τη λειτουργία τμήματος Ειδικότητας στη Γ΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου απαιτούνται τουλάχιστον δέκα (10) μαθητές ανεξάρτητα από τον αριθμό των τμημάτων
Γενικής Παιδείας που λειτουργούν στη σχολική μονάδα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η μετακίνηση των μαθητών στο πλησιέστερο Επαγγελματικό Λύκειο − καθώς και σε ΕΠΑ.Λ. άλλων περιοχών − είναι δυσχερής, οικονομικά ασύμφορη ή αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος Ειδικότητας και με κατώτερο αριθμό μαθητών από τους προβλεπόμενους στις προηγούμενες παραγράφους μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Loading...


 • europalso   ideascentral