: Το iPaidia.gr παρουσιάζει αναλυτικά τις προτάσεις του ΣΕΒ, σε special report που αφορά την εκπαίδευση STEM, για ευελιξία στα αναλυτικά προγράμματα, νέους δείκτες αξιολόγησης εκπαιδευτικών αλλά και «προώθηση της εκπαιδευτικής αριστείας».

Ελπίδα Οικονομίδη-

Ο Σύνδεσμος στην έκθεσή του, όπως παρουσιάζει το iPaidia.gr προβάλλει τα οφέλη από την εκπαίδευση STEM υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα παιδαγωγικό μοντέλο βασισμένο στην διεπιστημονικότητα, τη διερευνητική και βιωματική μάθηση, την ομαδική εργασία, τη συνδυαστική σκέψη και την επίλυση προβλημάτων (Problem-based learning – PBL), με τους μαθητές στο επίκεντρο.

Παρουσιάζοντας σημεία από την έκθεση της ΑΔΙΠΔΕ το 2018, ο κάνει λόγο για ένα ασφυκτικό και συντηρητικό πλαίσιο αναλυτικών προγραμμάτων, ένα γραφειοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης αλλά και για αδυναμίες του συστήματος μαθητών, εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων, το οποίο λειτουργεί αποτρεπτικά για την υιοθέτηση κρίσιμων συστατικών της εκπαίδευσης STEM.

Τις παραπάνω παρατηρήσεις φαίνεται ότι έχει κάνει και η πολιτική ηγεσία του , η οποία έχει προαναγγείλει στο οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες του iPaidia.gr θα προωθείται η αυτονομία του σχολείου σε επίπεδο οργανωτικό και διοικητικό, θα θεσπιστεί νέο σύστημα επιλογής ενώ παράλληλα θα προβλέπεται και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ως συνέχεια της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Ειδική αναφορά γίνεται στην έκθεση στους , με τον ΣΕΒ να κάνει λόγο για δημιουργία «μίας κουλτούρας αριστείας στο επάγγελμα», προτείνοντας μεταξύ άλλων αλλαγή συστήματος προαγωγής και εναλλακτικές επαγγελματικές διαδρομές βάσει απόδοσης.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρεται και η αξιολόγηση ως «κλειδί» στην στροφή σε νέες παιδαγωγικές μεθόδους με τη προσθήκη ενός ακόμη δείκτη, αυτόν της προώθησης ή/και συνεργασίας με το εξωσχολικό περιβάλλον.

Στις προτάσεις του ΣΕΒ προς τους εκπαιδευτικούς, καλεί τους δεύτερους να αποκτήσουν έναν πιο ενεργητικό ρόλο και να αναζητήσουν τρόπους αυτοβελτίωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης, κάνοντας λόγο για «απροθυμία» τους σε ορισμένες περιπτώσεις.

«Όπως διαπιστώνει και η ΑΔΙΠΠΔΕ, παρότι πολλοί εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε συναφείς «επιδεικνύουν απροθυμία στην ένταξη των σύγχρονων διδακτικών πρακτικών στην τάξη τους, γεγονός που περιορίζει την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Αντίστοιχα, τα της εκπαίδευσης οφείλουν να ενθαρρύνουν τη συνεργασία, την εξωστρέφεια και την καινοτομία στην εκπαίδευση, παρέχοντας στήριξη και ανατροφοδότηση στους εκπαιδευτικούς», αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση.

Συνεχίζοντας, η έκθεση προτείνει τον περιορισμό της μετωπικής διδασκαλίας υπέρ της βιωματικής και διερευνητικής μάθησης, μετατόπιση της έμφασης από το περιεχόμενο (ύλη) στα μαθησιακά αποτελέσματα και ουσιαστική αναθεώρηση του μαθητών, εκπαιδευτικών και σχολείων.

Αναγνωρίζει, πάντως, τις στα σχολεία, προτείνοντας εμπλουτισμό της υλικοτεχνικής υποδομής τους, ώστε να διαθέτουν όλες οι σχολικές μονάδες κατάλληλα διαμορφωμένους και εξοπλισμένους χώρους για την παροχή εκπαίδευσης προσανατολισμένης στην πρακτική εξάσκηση, το εργαστηριακό μάθημα και το πείραμα.