IPAIDEIA.GR

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αχιλλέως 37 – 41 & Μυλλέρου, 104 36 Αθήνα

τηλέφωνο: 210-5238973, fax: 210-5202798

e-mail: &

ηλεκτρον. σελ.:

πληροφορίες: Σεραφείμ Κερασιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., τηλ.: 6936-449284

Αθήνα, 3-4-2013

Αριθμ. Πρωτ.: 182

ΠΡΟΣ :

– κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, Υπουργό Παιδείας, Θ.Π.Α.

– κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, Υφυπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

– κ. Γιάννη Κουράκη, Δήμαρχο Ηρακλείου

– κ. Γιάννη Μαρινάκη, Δήμαρχο Ρεθύμνου

ΚΟΙΝ :

– κ. Αθανάσιο Κυριαζή Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

– τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου

– τις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπ/σης

– τις Διευθύνσεις Β΄βάθμιας Εκπ/σης

– τα Σχολεία της Τ.Ε.Ε., τις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., τα Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: Εκρηκτικές ανάγκες στέγασης, εκπαιδευτικών, δομών και προοπτικής στα σχολεία της Τ.Ε.Ε.

Σχετικά:

– Η με αρ. 285/28-3-2013 επιστολή της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Ηρακλείου προς τον Υφυπουργό Παιδείας, Θ.Π.Α. με θέμα: «Τα ολιγομελή Τμήματα και τα 8 ΕΠΑ.Λ. στο Ηράκλειο»

– Η από 14-2-2013 επιστολή της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Ρεθύμνου προς το Υπουργείο Παιδείας με θέμα την ίδρυση 2ου ΕΠΑ.Λ. στο Ρέθυμνο

Σας διαβιβάζουμε τα ως άνω δύο σχετικά έγγραφα, της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Ηρακλείου και της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Ρεθύμνου.

Τα σχολεία της Τ.Ε.Ε. γνωρίζουν, τα τελευταία δύο χρόνια, σταθερή αύξηση μαθητικού δυναμικού. Τα θέματα, όμως, που απασχολούν και ταλαιπωρούν την Τ.Ε.Ε. είναι δυστυχώς πολλά, άλυτα και συνεχίζουν να διογκώνονται. Κυρίαρχα προβλήματα αναδεικνύονται η ανεπάρκεια των κτηριακών υποδομών και οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

Ειδικότερα στις δύο αυτές περιοχές της χώρας, το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, η κατάσταση είναι εκρηκτική, τα σχολεία έχουν κορεστεί και δεν μπορούν πλέον να στεγάσουν άλλους μαθητές. Για να λειτουργήσουν τα σχολεία, αναγκάζονται να μεταβάλλουν το …ωράριο κάποιων τμημάτων τους σε απογευματινό, ενώ άλλα τμήματα «φιλοξενούνται» σε «λυόμενα», σε αίθουσες από γυψοσανίδα διαστάσεων 3 x 3 μέτρα (όσο ένα δωμάτιο ύπνου), σε χώρους «τυφλούς», χωρίς φυσικό φωτισμό και αερισμό, σε χώρους γραφείων και σε υπόγεια. Οι αποθήκες αδειάζονται για να γίνουν αίθουσες διδασκαλίας και οι διάδρομοι μετατρέπονται σε αποθήκες. Τα εσπερινά σχολεία «δανείζονται» αίθουσες από άλλα κοντινά ημερήσια, αφού δεν επαρκούν οι αίθουσες του δικού τους σχολείου.

Στο Ηράκλειο, τα ποσοστά των μαθητών που φοιτούν στα σχολεία της Τ.Ε.Ε. σε σχέση με αυτά της Γενικής εκπαίδευσης είναι 41% και 59% αντίστοιχα, όμως υπάρχουν μόλις έξι (6) ημερήσια σχολεία της Τ.Ε.Ε. έναντι δεκατριών (13) αντιστοίχων ΓΕ.Λ., τα σχολεία της Τ.Ε.Ε. είναι ανορθολογικά χωροθετημένα και επιπλέον, στεγάζονται σε μόλις πέντε (5) κτήρια (δηλαδή αναλογία κτηρίων 28% η Τ.Ε.Ε. με 72% τα Γ.Ε.Λ.)!!

Αντίστοιχα, το ποσοστό των μαθητών της Τ.Ε.Ε. στο Ρέθυμνο ανέρχεται σε πάνω από το 25% επί του συνόλου, ενώ υπάρχουν μόλις δύο (2) σχολεία της Τ.Ε.Ε. που εξυπηρετούν ολόκληρο το Νομό Ρεθύμνου, έναντι εννέα (9) αντιστοίχων ΓΕ.Λ. και επιπλέον, τα δύο αυτά σχολεία στεγάζονται σε μόλις ένα (1) κτήριο (σε δύο βάρδιες), δηλαδή αναλογία κτηρίων 10% και 90%, της Τ.Ε.Ε. έναντι των ΓΕ.Λ. !!

Η κατάσταση επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο, με την παγιωμένη πλέον έλλειψη εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων, καθώς αποδεικνύεται ότι η φετινή σχολική χρονιά θα ολοκληρωθεί χωρίς να έχουν καλυφθεί τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό, ενώ η σκέψη και μόνο του τι θα συμβεί στην επόμενη χρονιά, με 14.000, κατ’ αρχήν, τουλάχιστον κενές θέσεις (10.000 αναπληρωτές που δεν θα προσληφθούν και περίπου 4.000 αποχωρήσεις μονίμων υπηρετούντων) προκαλεί τρόμο.

Ακόμη, βιώσαμε και φέτος την πάγια τακτική του Υπουργείου, να καλύπτει πρώτα με αναπληρωτές καθηγητές όλες τις άλλες δομές της Εκπαίδευσης και να αφήνει τελευταία τα σχολεία της Τ.Ε.Ε. !!

Η τραγική αυτή κατάσταση δεν συνάδει με τις δηλώσεις του Υφυπουργού, κατά τη συζήτηση της με αρ. 15434/23-11-2012 αναφοράς του βουλευτή Ηρακλείου κ. Μαριά που διεξήχθη στη Βουλή στις 5-3-2013, ότι «… είναι πλέον εθνική ανάγκη για ένα σχεδιασμό, όχι απλά στο Γενικό Λύκειο, αλλά στην ουσία, στο Τεχνολογικό Λύκειο… ένα Τεχνολογικό Λύκειο σύγχρονο, μοντέρνο, συνδεδεμένο με τις επαγγελματικές ανάγκες των μαθητών, αλλά πάνω απ’ όλα με μια άλλου τύπου εκπαίδευση, η οποία θα έχει σχέση με την κοινωνία και την οικονομία».

Οι δηλώσεις αυτές δεν συμβαδίζουν με την χρόνια και συστηματική παραγνώριση της Τ.Ε.Ε. από το Υπουργείο Παιδείας, του οποίου η κεντρική υπηρεσία βρίθει από κάθε λογής Διευθύνσεις, εκτός από Διεύθυνση Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, αφήνοντας τα σχολεία μας ουσιαστικά ακέφαλα !!

Οι δηλώσεις αυτές δεν συμβαδίζουν και με την άκρα του τάφου σιωπή του Υπουργείου σε σχέση με το νέο Σχολείο της Τ.Ε.Ε., το οποίο εδώ και τρία χρόνια εξαγγέλλεται, όλο έρχεται και ποτέ δεν φτάνει… Η παρατεταμένη αυτή αοριστία δημιουργεί έντονη ανασφάλεια σε ολόκληρη την κοινωνία, στους γονείς, στους μαθητές και κυρίως στους εκπαιδευτικούς και στα σχολεία της ΤΕΕ, τα οποία ενώ θέλουν να «εκτοξευθούν» σε μια νέα δημιουργική τροχιά ανάπτυξης, καθηλώνονται σε στασιμότητα, μη γνωρίζοντας με ποια μορφή θα λειτουργούν (και …αν θα λειτουργούν) του χρόνου…!! Θυμίζουμε ότι πέρσι τον Ιούνιο, η εγκύκλιος του Υπουργείου προς τις ΕΠΑ.Σ. για την εγγραφή των μαθητών, στάλθηκε την ημέρα …λήξης των εγγραφών!!

Μετά από τα παραπάνω,

ζητούμε

Να εξευρεθούν άμεσα τα κατάλληλα κτήρια για τη στέγαση των Δημόσιων Σχολείων της Τ.Ε.Ε. με την πρωτοβουλία των τοπικών Αρχών και τη συνδρομή του Υπουργείου Παιδείας.

Να διοριστούν πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς οι εξακόσιοι (600) εκπαιδευτικοί (επιτυχόντες ΑΣΕΠ-40%) τεχνικών ειδικοτήτων τους οποίους οφείλει το Υπουργείο να διορίσει από τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του 2008 !!

Να θεσμοθετηθεί, σε κάθε πρόσληψη, αναλογία αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τα σχολεία της Τ.Ε.Ε., έτσι ώστε αυτά να έχουν έγκαιρα όσους αναπληρωτές τους αναλογούν, αναφορικά με το μαθητικό τους δυναμικό.

Να δημιουργηθεί άμεσα αυτόνομη Διεύθυνση Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, η οποία να εποπτεύει τη λειτουργία των σχολείων της Τ.Ε.Ε., να επιλαμβάνεται των προβλημάτων τους που προκύπτουν από την εγγενή ιδιομορφία και τις ιδιαιτερότητές τους, και να τα επιλύει.

Να ανακοινώσει άμεσα το Υπουργείο τις προτάσεις του για το νέο Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (Τ.Ε.Λ.) και να δοθεί επαρκής χρόνος διαβούλευσης, ή, αν δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί, να γνωστοποιηθεί η σύνθεση της Επιτροπής που επεξεργάζεται το σχέδιο αυτό, καθώς και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σεραφείμ Κερασιώτης

ο Γενικός Γραμματέας Σταμάτιος Σταματιάδης