Έχουμε το παράλογο στον κλάδο ΠΕ02 στα της ίδιας ομάδας να τοποθετούνται οι τελευταίοι σε μόρια εκπαιδευτικοί, παρόλο που υπήρχαν συνάδελφοι με περισσότερα μόρια που τα είχαν δηλώσει!!!
Δεν τα είχαν όμως, πρώτη επιλογή.

Η ανακοίνωση:

Να υπενθυμίσουμε στην προσωρινή Διευθύντρια και Πρόεδρο του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λάρισας καθώς και στα δύο διορισμένα μέλη του ότι η πλειοψηφία τους στο Συμβούλιο δεν είναι υπεράνω και του νόμου.
Στη σημερινή συνεδρίαση για την τοποθέτηση των υπεραρίθμων η παραπάνω πλειοψηφία εφάρμοζε το νόμο «κατά το δοκούν».

Ενώ στην πρόσκληση για δήλωση τοποθέτησης οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά η προσωρινή Διευθύντρια και Πρόεδρος του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λάρισας ενημέρωνε τους συναδέλφους ότι:

«Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με Π.Δ. 50/1996 άρθρο 14 παρ. 6β «οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο, στο όποιο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι τοποθετούνται κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησης τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων του ΠΥΣΔΕ Ν. Λάρισας», στη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου δε το εφάρμοσε.

Σήμερα η πλειοψηφία του Συμβουλίου αποφάσισε να καταπατήσει αυτά που ορίζει ο νόμος και να λάβει υπόψη μόνο την πρώτη προτίμηση!!! Ούτε ομάδα , ούτε μόρια!!! Μόνο πρώτη προτίμηση!!!

Τους επισημάναμε ότι οι τοποθετήσεις πρέπει να γίνουν με βάση το σύνολο των μορίων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησης με προτεραιότητα στην ομάδα, εφόσον υφίσταται κενό. Η προσωρινή Διευθύντρια και Πρόεδρος του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λάρισας, αγνόησε τις επισημάνεις μας, τα δε διορισμένα μέλη συναίνεσαν σε αυτή τη διαδικασία, η οποία δεν είχε ούτε αρχή ούτε τέλος, υποστηρίζοντας ότι στο τέλος θα δούμε, αν οι συνάδελφοι τοποθετήθηκαν στην πρώτη προτίμησή τους!!

Από που προβλέπεται ότι πρέπει να ικανοποιηθούν μόνο οι πρώτες προτιμήσεις, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι άλλες προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος;

Έτσι έχουμε το παράλογο στον κλάδο ΠΕ02 στα σχολεία της ίδιας ομάδας να τοποθετούνται οι τελευταίοι σε μόρια εκπαιδευτικοί, παρόλο που υπήρχαν συνάδελφοι με περισσότερα μόρια που τα είχαν δηλώσει!!!
Δεν τα είχαν όμως, πρώτη επιλογή!!!

Ο νομοθέτης δίνει το πλεονέκτημα στο συνάδελφο που κρίθηκε υπεράριθμος να διεκδικήσει θέση στην ίδια ομάδα που ανήκει το σχολείο του και, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε να αλλάξει ομάδα!!!
Στο δε κλάδο ΠΕ04 η πλειοψηφία (προσωρινή Διευθύντρια και Πρόεδρος του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λάρισας και τα δύο διορισμένα μέλη) αποφάσισαν, προφανώς υπό τον οίστρο του «κάνουμε ό,τι θέλουμε», αφού είμαστε η πλειοψηφία, να τοποθετήσει συνάδελφο σε οργανικό κενό όμορης ομάδας και όχι στη δική του, επειδή αυτό είχε ως πρώτη προτίμηση και ας μην έχει καλυφθεί το κενό στην δική του ομάδα. Δηλαδή, συνάδελφος άλλαξε ομάδα, ενώ υπάρχει ακάλυπτο οργανικό κενό στη δική του!!!

Το «όπου αυτό δεν είναι δυνατόν» του νόμου το ερμηνεύουν ως «παντού είναι δυνατόν»!!!
Για τον κλάδο ΠΕ04 έχουμε εκφράσει εγκαίρως τη διαφωνία μας στο να δίνονται τα οργανικά κενά στον κλάδο και όχι στην ειδικότητα. Μετά και από τις σημερινές τοποθετήσεις δικαιωνόμαστε πανηγυρικά. Σε σχολείο με 28 ώρες πλεόνασμα στην ειδικότητα του Φυσικού (ΠΕ04.01) τοποθετήθηκαν άλλοι δύο Φυσικοί με 36 ώρες, ενώ το έλλειμα είναι 40 ώρες Χημείας και 34 ώρες Βιολογίας. Επανερχόμαστε στη δεκαετία του ‘ 90.

Υ.Γ. Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στο δελτίο τύπου της ΔΔΕ με θέμα «Πρόταση τοποθέτησης υπεραρίθμων εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά για το σχ. έτος 2021-2022», ο συνάδελφος του κλάδου ΠΕ04 τελικά τοποθετήθηκε σε σχολείο της ομάδας του και όχι της όμορης!!!. Το ένα λάθος η Διευθύντρια και Πρόεδρος του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λάρισας αποφάσισε να το διορθώσει με ένα άλλο. Άλλαξε από μόνη της την «εσφαλμένη» απόφαση του Συμβουλίου!!! Τα συμπεράσματα δικά σας.