Ως (ΠΕΙ.Σ.) χαρακτηρίζονται σχολικές μονάδες, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, στοχεύουν στην υποστήριξη του πειραματισμού και της πιλοτικής εφαρμογής εκπαιδευτικών καινοτομιών στο εκπαιδευτικό σύστημα, αναφέρει ο Σύλλογος εκπαιδευτικών Πύργου Αρχαίας Ολυμπίας.

Η ανακοίνωση:

Ως Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) χαρακτηρίζονται σχολικές μονάδες, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, στοχεύουν στην υποστήριξη του πειραματισμού και της πιλοτικής εφαρμογής εκπαιδευτικών καινοτομιών στο εκπαιδευτικό σύστημα, απευθύνονται σε τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού και η θέση μας σχετικά με την ίδρυσή τους υπήρξε ανέκαθεν θετική. Όμως, το πλαίσιο του σχετικά με τον επιστημονικά πολύτιμο αυτόν θεσμό περιλαμβάνει σημεία, τα οποία μας προβληματίζουν.

Συγκεκριμένα, με την εγκύκλιο «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των σχολικών μονάδων για χαρακτηρισμό τους ως Πρότυπα και Πειραματικά» (1/3/2021) η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ προβλέπει ότι:

  • Οι Δ/ντές-ντριες Εκπαίδευσης, ως μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης, μπορούν να προτείνουν τον χαρακτηρισμό δημόσιας σχολικής μονάδας ως «Πειραματικού Σχολείου», αυθαίρετα, χωρίς τη σύμφωνη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
  • Η επιλογή των μαθητών θα γίνεται με κλήρωση και επομένως καταργούνται τα γεωγραφικά όρια των σχολικών μονάδων, χάνεται η χωροθέτησή τους ως προς το μαθητικό δυναμικό και γίνεται ανακατανομή των μαθητών στις όμορες σχολικές μονάδες, επιφέροντας επί της ουσίας αρνητικές συνέπειες στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στον οικογενειακό προγραμματισμό
  • Όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας χάνουν την οργανική τους θέση
  • Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών δεν είναι πλέον καθορισμένο με ασφάλεια, αλλά βρίσκεται στη διάθεση του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας, καθώς «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., μπορεί να τροποποιείται το διδακτικό ωράριο των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ..» (Ν. 4692/2020 άρθρο 19 παρ. 23)

Δυστυχώς, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ συντάσσει σχέδια ξένα προς την παιδαγωγική, τις ανάγκες των μαθητών και τον χαρακτήρα του δημόσιου σχολείου, με αποτέλεσμα να είμαστε αντίθετοι ακόμα και στο θέμα των Πειραματικών Σχολείων που επί της αρχής είμαστε απολύτως σύμφωνοι.

Καλούμε τους συναδέλφους να ακολουθήσουν την απόφαση της Δ.Ο.Ε. και να μην εμπλακούν στη διαδικασία αποδοχής της μετατροπής του σχολείου τους σε Πειραματικό.

Καλούμε τον Διευθυντή Εκπαίδευσης να μην προβεί σε ενέργειες επιβολής του χαρακτηρισμού των σχολικών μονάδων ως Πειραματικές και του γνωρίζουμε ότι θα συναντήσει την οργανωμένη και σκληρή απάντηση των εκπαιδευτικών, εάν προβεί σε μια τέτοια ενέργεια.

Καλούμε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ να προκαλέσει ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο με την Ομοσπονδία μας για όλα τα θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση.

Μονομερείς ενέργειες και αποφάσεις, από όπου κι αν προέρχονται, δεν μπορεί να είναι αποδεκτές από την εκπαιδευτική κοινότητα.