Ο Σύλλογος εκπαιδευτικών «Κ. Σωτηρίου» αναφέρει σε ανακοίνωση του, πώς διαπιστώθηκε ότι τα για 2α τμήματα ένταξης δίνονται κανονικά για την οριστική τοποθέτηση των συναδέλφων της .

Η ανακοίνωση:

Διαπιστώσαμε ότι μια σειρά Διευθύνσεις όπως Α΄ Αθήνας & Γ΄ Αθήνας τα κενά για 2α τμήματα ένταξης δίνονται κανονικά για την οριστική τοποθέτηση των συναδέλφων της Ειδικής Αγωγής. Είναι αναρτημένα στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων ενώ είχαν δοθεί για κάλυψη και για την τρέχουσα χρονιά. Όπως αποδεικνύεται αυτό είναι απόρροια του ν. 4638/18-11-19 και υλοποιείται κανονικά αλλά όχι από τη Δ/νση Αν Αττικής!

Η Δ/νση Αν. Αττικής παρά την πρόσκληση που έστειλε πέρυσι με την οποία ζητούσε από τα σχολεία ευθύνης της να δηλώσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα το συνολικό αριθμό των μαθητών τους καθώς και τον αριθμό των διαγνώσεων δεν προχώρησε τη διαδικασία που προέβλεπε ο νόμος 4638/18-11-19 Άρθρο 28 Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) στην τοποθέτηση δεύτερου εκπαιδευτικού σε ΤΕ που κάλυπταν τις προϋποθέσεις.

Κι ενώ τα σχολεία στενάζουν από άμεση ανάγκη υποστήριξης δεκάδων μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι οποίοι τελικά μένουν με ελλιπή ή και καθόλου υποστήριξη λόγω περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου από τον/την εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής του ΤΕ η Δ/νση Αν. Αττικής δεν έδωσε την τρέχουσα σχολική χρονιά τη δυνατότητα τοποθέτησης 2ου εκπαιδευτικού.

Στέρησε από μια πραγματική ανάσα στήριξης πολυπληθή σχολεία με πολλαπλές διαγνώσεις μαθητών. Από τα σχολεία ευθύνης μας άμεση ανάγκη παρουσιάζουν το 1ο Δ.Σ. Παιανίας, 1ο Δ.Σ. Πόρτο Ράφτη, 1ο Δ.Σ. Μαρκοπούλου κ.ά. Πολλά άλλα στο σύνολο της Δ/νσης της Ανατολικής Αττικής.

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ

Άρθρο 28

«γ) Σε ειδικώς οργανωμένα και καταλλήλως στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ), τα οποία λειτουργούν στις σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οι μαθητές υποστηρίζονται από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ61 ή ΠΕ60 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ για τα νηπιαγωγεία και από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ71 ή ΠΕ70 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ για τα δημοτικά σχολεία.

Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως διακόσιοι πενήντα (250) μαθητές, τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός, ενώ στα ΤΕ των σχολικών μονάδων, στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από διακόσιοι πενήντα (250) μαθητές, εκ των οποίων τουλάχιστον δεκαπέντε (15) με διαγνωσμένη από αρμόδιο δημόσιο φορέα (Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, Δημόσιο Νοσοκομείο) αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τοποθετούνται δύο εκπαιδευτικοί.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΤΟ ΦΕΚ

Απαιτούμε να δοθούν τα οργανικά κενά που δημιουργούνται βάσει του παραπάνω νόμου και να συμπεριληφθούν στον πίνακα των οργανικών κενών προκειμένου να δηλωθούν από τους συναδέλφους Ειδικής Αγωγής που βρίσκονται στην διάθεση της Δ/νσης Π.Ε. Αν. Αττικής ή ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Αν. Αττικής και υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ).

Να δοθεί νέα προθεσμία για να υποβληθούν εκ νέου οι αιτήσεις – με βάση τα συμπληρωμένα οργανικά κενά – με τις προτιμήσεις των συναδέλφων που περιμένουν να τοποθετηθούν.

Να αξιοποιήσει η δνση επιτέλους κάθε δυνατότητα που δίνει ο νόμος και να δώσει τώρα τα επιπλέον κενά!

Εκτός από αυτή τη διαδικασία η οποία πρέπει άμεσα να προχωρήσει όπως άλλωστε συμβαίνει σε άλλες δ/νσεις απαιτούμε να προχωρήσει τις διαδικασίες για την κάλυψη όλων των αναγκών των σχολικών μονάδων σχετικά με την ειδική αγωγή όπως το να δοθούν και όλα τα κενά ως λειτουργικά των νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων – με τη νέα χρονιά – που χρήζουν άμεσης δημιουργίας ΤΕ που έχουν όλες τις προϋποθέσεις και δεν έχουν ιδρυθεί οργανικές θέσεις. (π.χ. 2ο Δ.Σ. Μαρκοπούλου, 2ο Δ.Σ. Αναβύσσου, Ν/Γ Αγ. Μαρίνας κ.ά. )