Εκπαιδευτικοί: Γιατί βιάζεται το υπουργείο στην προώθηση της αξιολόγησης εν μεσω πανδημίας;

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔10/02/2021 - 16:37 | Author: Newsroom Ipaidia

Το με την πρόσφατη απόφαση «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» η οποία αποτελεί εξειδίκευση του νόμου 4692/2020 (Κεραμέως), επιχειρεί να ξεκινήσει την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας ήδη στα μέσα Φλεβάρη και το αμέσως επόμενο διάστημα να καταθέσει νομοσχέδιο για την ατομική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, αναφέρει η Γ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας θα είναι διπλή : εσωτερική αξιολόγηση από το Σύλλογο Διδασκόντων  και εξωτερική αξιολόγηση από τον Συντονιστή Εκπ. Έργου, τα ΠΕΚΕΣ, την Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και το Ι.Ε.Π. Όλες  οι εκθέσεις αξιολόγησης των σχολείων είναι μετρήσιμες - τετράβαθμη κλίμακα (σύλλογος Διδασκόντων)  δεκάβαθμη κλίμακα (συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου) και  θα δημοσιοποιούνται σε ειδική πλατφόρμα του Ι.Ε.Π.!

·  Η  εσωτερική αξιολόγηση και περιλαμβάνει τον  προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας ,συγκρότηση ομάδων από 2-5 εκπαιδευτικούς, με υποχρεωτική τη συμμετοχή του κάθε εκπαιδευτικού σε τουλάχιστον δύο από αυτές , έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης που αναρτάται στην αντίστοιχη ψηφιακή πλατφόρμα του ΙΕΠ.!

Η αξιολόγηση θα γίνεται με βάση 14 θεματικούς άξονες σε τετράβαθμη κλίμακα( 1=μη επαρκής λειτουργία, με αρκετά σημεία προς βελτίωση, 2=επαρκής λειτουργία με κάποια σημεία προς βελτίωση, 3=καλή λειτουργία, με ελάχιστα σημεία προς βελτίωση, 4=εξαιρετική λειτουργία)   που περιλαμβάνουν από την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών, ενέργειες πρόληψης της μαθητικής διαρροής, ενίσχυση ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων , αξιοποίηση πόρων μέχρι τις σχέσεις εκπαιδευτικών- μαθητών και γονέων και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών! Επομένως, δεν πρόκειται για μια εσωτερική διαδικασία  ανατροφοδότησης του διδακτικού έργου αλλά για μια  αξιολογική διαδικασία που ποσοτικοποιεί, καταμετρά,  κατανέμει και κατηγοριοποιεί τις σχολικές μονάδες.

· Εξωτερική αξιολόγηση από  ένα αυστηρά ελεγχόμενο ιεραρχικό πλέγμα :α)από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου σε δεκάβαθμη κλίμακα για την κάθε σχολική μονάδα που καταχωρίζεται επίσης στην ειδική πλατφόρμα του ΙΕΠ β)από τα ΠΕΚΕΣ σε περιφερειακό και γ)από την ΑΔΙΠΠΔΕ σε εθνικό επίπεδο και καταχώρισή τους στις πλατφόρμες του ΙΕΠ Η εσωτερική αξιολόγηση είναι το όχημα για μια πολλαπλή και αυστηρά ιεραρχημένη εξωτερική αξιολόγηση, με εκθέσεις ανά σχολείο, ανά ομάδα σχολείων, ανά περιφέρεια και τελικά ανά την επικράτεια.

Για τη φετινή σχολική χρονιά, δεν προβλέπεται η διαδικασία του προγραμματισμού αλλά η συνεδρίαση των συλλόγων διδασκόντων μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, η συγκρότηση των ομάδων που θα αναλάβουν να διερευνήσουν το έργο του σχολείου σε σχέση με τους 14 θεματικούς άξονες, με σκοπό να προετοιμάσουν μέχρι τέλος Μάη τις  εισηγήσεις για να συνταχθεί η Έκθεση της εσωτερικής αξιολόγησης.

Γιατί βιάζεται και επιμένει το ΥΠΑΙΘ στην προώθηση της αξιολόγησης εν μεσω πανδημίας;

Κυβέρνηση και ΥΠΑΙΘ  την ώρα που ανακοινώνουν  αύξηση των περιορισμών και των απαγορεύσεων με τα σχολεία να ανοιγοκλείνουν χωρίς ούτε ένα ουσιαστικό μέτρο ασφαλούς λειτουργίας τους και με λιγότερο από δυο μήνες δια ζώσης λειτουργίας τους,  δημοσίευσαν το  ΦΕΚ για την αξιολόγηση και στέλνουν κατεπείγουσες οδηγίες για την υλοποίηση της μέσα στο Φεβρουάριο!!!

Δεν πρόκειται για  «ατυχή συγκυρία», αλλά για την επιδίωξη της  κυβέρνησης να επιβάλει και να εμπεδώσει την κουλτούρα και την πρακτική της αξιολόγησης και να δημιουργήσει τετελεσμένα με τις εκθέσεις της αξιολόγησης, ακόμα και με τον ανορθόδοξο τρόπο του απολογισμού,χωρίς προγραμματισμό. Επιδιώκει  να προωθήσει και μέσω της  αξιολόγησης την ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση του δημόσιου σχολείου, την κατηγοριοποίηση σχολείων και εκπαιδευτικών, το κλείσιμο σχολείων και τις απολύσεις. Ξεκινά με την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, για να δημιουργήσει τετελεσμένα και  να ακολουθήσει αμέσως μετά και ως «ώριμο φρούτο» η ατομική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού.

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Η αξιολόγηση, με πρώτο  βήμα την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, αποτελεί αναπόσπαστη και κεντρική διάσταση της συνολικής αντιδραστικής εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης, στην προώθηση του φθηνού σχολείου της αγοράς, των δεξιοτήτων, των ταξικών και εξεταστικών  φραγμών , του αποκλεισμού μεγάλου μέρους του μαθητικού πληθυσμού από το δημόσιο αγαθό της μόρφωσης, της τυποποίησης και του ελέγχου , της διάλυσης των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών.

Η κυβέρνηση της ΝΔ υλοποιώντας τις κατευθύνσεις ΕΕ –ΟΟΣΑ, αλλά και τις  διαπιστώσεις της έκθεσης Πισσαρίδη , προωθεί την αξιολόγηση  ως αναντικατάστατο εργαλείο για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας με όρους επιχείρησης στη βάση των δεικτών, της ποσοτικοποίησης και μέτρησης της εκπαιδευτικής πράξης.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ- ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ

ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Με το νόμο Κεραμέως και την ΥΑ το πλέγμα: δεδομένα-αποτίμηση-πειθαρχικός έλεγχος-τυποποίηση των εκπαιδευτικών πρακτικών επανέρχεται στο προσκήνιο σε άμεση συνάρτηση με μια εκπαίδευση προσανατολισμένη στο πεδίο της αγοράς .Με την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση, με ένα ελεγχόμενο, πανοπτικό, ιεραρχικό, γραφειοκρατικό σύστημα, προωθείται ο ανταγωνισμός, η κατηγοριοποίηση- ταξινόμηση των  σχολικών μονάδων,η  πλήρης κυριαρχία των ιδιωτικών συμφερόντων σε συνδυασμό με τον πιο σκληρό κρατικό έλεγχο των ζωντανών συντελεστών της εκπαίδευσης: των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

Στοχεύουν :

ü    Να δημιουργηθεί μια βάση μετρήσιμων και συγκρίσιμων δεδομένων για κάθε σχολική μονάδα που θα αποτελέσει μέτρο σύγκρισης, κατάταξης και κατηγοριοποίησης των σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα, Οι φόρμες, τα excel ,οι  πίνακες ,οι  ποσοτικούς δείκτες, οι κλίμακες μέτρησης και μάλιστα με τη δεκάβαθμη κλίμακα των συντονιστών και η δημοσιοποίηση των εκθέσεων υπάρχουν για να γίνεται σύγκριση -κατηγοριοποίηση των σχολείων ανάλογα με τη βαθμολογία τους. Από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης  θα εξαρτάται η χρηματοδότηση τους  , η συγχώνευση ή  και το κλείσιμο τους ( βλ. νόμος για ΑΕΙ). Ανοίγει έτσι ο δρόμος για την αναζήτηση οικονομικών πόρων από ιδιώτες, η δυνατότητα γονικής επιλογής σχολείου και το περαιτέρω χτύπημα του  δημόσιου χαρακτήρα του σχολείου.

ü   Να αθωώνονται οι αντιλαϊκές- αντιεκπαιδευτικες  πολιτικές, να ενοχοποιούνται οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία για ό,τι δεν πάει καλά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι  σχολεία που θα αντιμετωπίζουν προβλήματα μαθητικής επίδοσης, σχολικής διαρροής και απουσιών , έλλειψης υποδομών κλπ , θα  χαρακτηρίζονται ως «κακά» σχολεία, ή υποδεέστερα! Οι πολιτικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες που  καθορίζουν τη λειτουργία του σχολείου συνειδητά αποσιωπούνται ,όπως και η επίδραση της ταξικής προέλευσης που διαμορφώνει  το διαφορετικό εκπαιδευτικό δρόμο κάθε μαθητή

ü     η αποποίηση του κράτους από το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης για τη δημόσια εκπαίδευση, μέσα από ο δόγμα της ατομικής ευθύνης. Για παράδειγμα, το αν το σχολείο θα έχει ή όχι τις απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομές θα ευθύνονται οι εκπαιδευτικοί κι όχι η μείωση των δαπανών για την παιδεία ή ότι δε θα έχουν πραγματοποιήσει «καινοτόμα» προγράμματα με επιχειρήσεις για την εξεύρεση χρημάτων.

ü     Οι θεματικοί άξονες, έτσι όπως καταγράφονται, δεν είναι τυχαίοι. Περιγράφουν με συνοπτικό τρόπο το  μοντέλο ενός σχολείου που δεν θα ρίχνει  το βάρος του στη μορφωτική διαδικασία, στην οικοδόμηση ουσιαστικής γνώσης, αλλά σε δεξιότητες και μετρήσιμους στόχους. Γι αυτό είναι ψηλά ιεραρχημένες  οι καινοτόμες πρακτικές, οι ήπιες δεξιότητες (soft skills) και οι ψηφιακές δεξιότητες, ό,τι δηλαδή σχετίζεται με βραχυπρόθεσμα προγράμματα και με την προσπάθεια εισαγωγής στην εκπαιδευτική διαδικασία των πρόσκαιρων  δεξιοτήτων που έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις και την εμπλοκή στην εκπαιδευτική διαδικασία φορέων άσχετων με την εκπαίδευση, από Μ.Κ.Ο. μέχρι και επιχειρήσεις.

ü     Η ασφυκτική εποπτεία του παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού έργου. Το ρήμα «διδάσκω» λείπει από το σχεδιάγραμμα που περιγράφει σχηματικά τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, αφού το βάρος δίνεται στο πολύπτυχο «ελέγχω, παρακολουθώ, εντοπίζω, ιεραρχώ, προσαρμόζω, αξιολογώ». Επιχειρεί να διαμορφώσει εκπαιδευτικούς που εκγυμνάζουν μαθητές και μαθήτριες να επιτύχουν τα επιθυμητά σκορ, εκπαιδευτικούς ευπροσάρμοστους και τυπολάτρες, πειθαρχημένους υπαλλήλους, εκτελεστές προκαθορισμένων πρακτικών, απλούς διεκπεραιωτές έτοιμων μετρήσιμων νορμών, καθιστώντας έτσι την παιδαγωγική διαδικασία μια στείρα, τεχνοκρατική διαδικασία, κομμένη και ραμμένη στους δείκτες της αξιολόγησης .

ü     Πειθάρχηση και πανοπτικός έλεγχος:όλοι οι θεματικοί άξονες του προγραμματισμού αλλά και οι φόρμες αξιολόγησης το περιεχόμενο των κριτηρίων και ο τρόπος σύνταξης τους στην έκθεση αξιολόγησης ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ από το υπουργείο Παιδείας. Σχολικό συμβούλιο, ομάδες σχολείων, ΠΕΚΕΣ, Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε, ΙΕΠ, Υπουργείο επιτηρούν και ελέγχουν το σχολείο  και οι εκπαιδευτικοί λογοδοτούν  για το επίπεδο συμμόρφωσης τους στους δείκτες της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής.!

ü  Η πλήρης αποσάρθωση των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών, απώλεια οργανικών, ενίσχυση ελαστικών σχέσεων εργασίας, αύξηση του εργάσιμου χρόνου, ενώ οι μαθητικές επιδόσεις θα αποτελούν το σημαντικότερο μετρήσιμο στοιχείο της ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Συνοπτικά, τίθενται οι  βάσεις για την άρση της μονιμότητας.

ü     Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, συνδέεται άρρηκτα με την ατομική  αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Όποια/-ος δεν συμμορφώνεται –ανταποκρίνεται στις επιταγές της αγοράς και του αυστηρού αυταρχικού πλαισίου του Κράτους θα θεωρείται μη αποδοτικός και μη αναγκαίος!

Ενδεικτική είναι η σύνδεση ανάμεσα στην ατομική αξιολόγηση και την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας στα Πρότυπα και Πειραματικά, όπου οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται για την παιδαγωγική τους επάρκεια, από τον βαθμό συμμετοχής τους στις δράσεις εσωτερικής αξιολόγησης του σχολείου, την αποδοτικότητα των μαθητών κ.λπ

Τέτοιες διαδικασίες διεθνώς οδήγησαν στη λειτουργία των σχολικών μονάδων με όρους ανταγωνισμού και επιχειρηματικότητας, σε κατηγοριοποίηση και κλείσιμο σχολείων. Κατέστρεψαν το δημόσιο σχολείο και τα μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα, όπως έχει αποδείξει περίτρανα και η εμπειρία της εφαρμογής αντίστοιχων αξιολογικών συστημάτων σε χώρες της Ευρώπης και  διεθνώς.

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΔΡΟΜΟ ΠΟΥ ΧΑΡΑΞΑΝ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ.

Έχοντας την εμπειρία της νικηφόρας μάχης του 2013 – 2014 και με όπλο την απεργία – αποχή, με συλλογικές αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων να ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΈΨΟΥΜΕ την εφαρμογή της αξιολόγησης

Το Δ.Σ. της Γ΄ ΕΛΜΕ-Θ:

 

Δηλώνει την αντίθεσή του στους σχεδιασμούς για αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και για ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Η οποιαδήποτε απόπειρα εφαρμογής της αξιολόγησης χρειάζεται να βρει τον κλάδο ενωμένο και θωρακισμένο με το όπλο της απεργίας – αποχής.

·         Αποφασίζει απεργία – αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης εκπαιδευτικών και αξιολόγησης / αυτοαξιολόγησης σχολικών μονάδων που προβλέπονται από τον νόμο 4692/2020 (ΦΕΚ 12 Ιουνίου 2020) που αφορούν αξιολόγηση και συγκεκριμένα τα άρθρα 33, 34, 35, 36 καθώς και τις εφαρμοστικές Υπουργικές Αποφάσεις (Απόφαση Αριθμ. 6603/ΓΔ4/20-01-2021).

·         Καλεί τους συλλόγους διδασκόντων να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην απεργία – αποχή (θα σταλεί σχέδιο) και με βάση αυτή την απόφαση να μην προχωρήσουν σε καμία διαδικασία που σχετίζεται με την εφαρμογή της Υ.Α. (ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, συγκρότηση ομάδων δράσης, συνεδρίαση για τη σύνταξη έκθεσης «Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης»). Κανένας συνάδελφος δεν πρέπει να συμμετάσχει στις ομάδες – κανένας Σύλλογος Διδασκόντων δεν πρέπει να συνεδριάσει για θέμα σχετικό με την αξιολόγηση – αυτοαξιολόγηση.

·         Ειδικά καλούμε τα στελέχη εκπαίδευσης (Διευθυντές σχολείων, Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κ.τ.λ.) να συνταχθούν με την απόφαση του κλάδου συμμετέχοντας στην απεργία – αποχή. • Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News

  Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

  Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !  • express

   europalso

  Enter your email address: