Αμείωτες συνεχίζουν οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών – Τι αναφέρει η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Η ανακοίνωση της ΠΕΚ:

Η εφαρμογή του προγράμματος PISA
Ανάγκη για ουσία και όχι για επικοινωνία στις πολιτικές για την Παιδεία

H πρόκληση για μια ουσιαστική διερεύνηση των χαρακτηριστικών της μορφωτικής διεργασίας αποτελεί μια ισχυρή ανάγκη, όχι όμως με όρους επικοινωνίας. Μια τέτοια περίπτωση είναι η εφαρμογή του προγράμματος PISA.

Η αισθητή αποτυχία της ηγεσίας του υπουργείου να διαμορφώσει περιβάλλον συνεργασίας με την εκπαιδευτική κοινότητα δεν μπορεί να μετασχηματιστεί σε μια διαδικασία εύρεσης αποδιοπομπαίου τράγου και μετακύλισης ευθυνών για το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό να τονιστεί πως η αποτίμηση των αποτελεσμάτων αυτών δεν μπορεί παρά να λάβει υπόψη της το σύνθετο ψηφιδωτό της σχολικής πραγματικότητας. Αναλυτικά προγράμματα, βιβλία, υποστηρικτικό υλικό, επιμορφωτικές διαδικασίες, εξοπλισμός, υποδομές, , κοινωνική ανθρωπογεωγραφία, οικονομικό και πολιτισμικό περιβάλλον, η θέση της γνώσης και της εκπαίδευσης στην κοινωνία, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας και δεν μπορούν να αποσιωπηθούν ή να διαγραφούν.

Δεν είναι αποδεκτό να περιοριστεί η ευθύνη στους εκπαιδευτικούς ή στους μαθητές και τις μαθήτριες ώστε να αποτελέσουν τα ιδανικά θύματα στοχοποίησης όσων- είτε επιφανειακά είτε επιτηδευμένα- αποδομούν το έργο του δημόσιου σχολείου. Δεν μπορεί δηλαδή σε καμία περίπτωση να αποτελέσει όχημα δικαιολόγησης πολιτικών κατηγοριοποίησης του μαθητικού πληθυσμού και των σχολικών μονάδων.
Την ίδια ώρα η σχολική ζωή κυριαρχείται από ένα δυσβάσταχτο όγκο γραφειοκρατίας και αυστηρού διοικητισμού που διαστρεβλώνουν την ουσία της επαγγελματική μας λειτουργίας, την παιδαγωγική διαδικασία. Οι συνθήκες της δραματικής φτωχοποίησης του εκπαιδευτικού προσωπικού σε συνδυασμό με τα εξαιρετικά περιορισμένα μέσα και τις ανεπαρκείς υποδομές του εκπαιδευτικού συστήματος συμπληρώνουν το ασφυκτικό και περιοριστικό αυτό πλαίσιο.

Διαφωνούμε τόσο με τον τρόπο και όσο και με τον λόγο που γίνονται αυτές οι εξετάσεις από την Κυβέρνηση σήμερα. Η πρόθεση της μετακύλισης των ευθυνών στους εκπαιδευτικούς τους μαθητές και τις μαθήτριες ώστε να δικαιολογηθούν νεοφιλελεύθερες πολιτικές, είναι αισθητή.

Έχουμε φορτωθεί ήδη πάρα πολλά. Δεν θα φορτωθούμε και την ευθύνη για την αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος.