Το ζητάει την μετονομασία δυο τμημάτων του και την δημιουργία νέου τμήματος Αραβικών σπουδών, στην πρόταση του.

Αναλυτικά η πρόταση

Σύμφωνα με το in, παράλληλα, ζητάει να ενταχθεί στο δυναμικό του και η (Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) με «προίκα» πολλών τετραγωνικών μέτρων και κτηρίων στο Μαρούσι και δίπλα στο υπουργείο Παιδείας.

Η πρόταση του Ιδρύματος βέβαια, που τις προηγούμενες ημέρες κρυβόταν ως επτασφράγιστο μυστικό, σίγουρα δεν απαντάει στις ανάγκες του , η ηγεσία του οποίου επιδιώκει μάλλον να «κόψει» παρά να ιδρύσει νέα τμήματα στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας, παρουσιάζοντας φέτος ένα Μηχανογραφικό Δελτίο με ενδιαφέρουσες αλλαγές.

Ωστόσο, στις σχεδόν 100 σελίδες της, η διοίκηση του Ιδρύματος αναλύει τη στρατηγική της για το μέλλον  και υποστηρίζει ότι όλα τα τμήματα του σήμερα «εξυπηρετούν και έχουν προέλθει από πραγματικές ανάγκες της επιστήμης, της οικονομίας και της κοινωνίας».

«Τα νεώτερα, μάλιστα, τμήματα σχεδιάστηκαν με οραματικό τρόπο και σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις σε τομείς αιχμής και σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και εθνικές προτεραιότητες» τονίζει το Ίδρυμα. «Το πανεπιστήμιο διέθεσε όλους τους απαραίτητους πόρους για την ανάπτυξή τους και την αυτοδύναμη λειτουργία τους. Όλα τα τμήματα του πανεπιστημίου Αθηνών, συμπεριλαμβανομένων και των νεωτερων, είναι επαρκώς στελεχωμένα, με ποιοτικά προγράμματα σπουδών που ανταποκρίνονται στη διεθνή πρακτική και τις εθνικές ανάγκες, διαθέτουν άρτιες κτηριακές υποδομές, εκπαιδευτικό και ερευνητικό εξοπλισμό, ερευνητική δραστηριότητα, ενώ κανένα τμήμα δεν αντιμετωπίζει έλλειψη ενδιαφέροντος από τους φοιτητές. Αντιθέτως, πολλά Τμήματα υποχρεώνονται να εκπαιδεύσουν πολύ περισσότερους φοιτητές από εκείνους που θα έπρεπε σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα» τονίζει.

Τα παραπάνω βέβαια μένει να τα επιβεβαιώσει και το υπουργείο Παιδείας και κυρίως η Εθνική Αρχή για την ανώτατη εκπαίδευση της χώρας (ΕΘΑΑΕ) που ως σήμερα δεν έχει παρουσιάσει ούτε μελέτη, ούτε έχει εκφράσει καμία άποψη επί του θέματος.

Έτσι, το πανεπιστήμιο Αθηνών ζητάει την:

Μετονομασία του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων σε Τμήμα Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και του τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας σε τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, καθώς οι τίτλοι αυτοί ανταποκρίνονται καλύτερα στο επιστημονικό πεδίο που θεραπεύουν τα Τμήματα

Την δημιουργία τμήματος Αραβικών σπουδών στην Φιλοσοφική Σχολή του.

Την ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ το πανεπιστήμιο Αθηνών ως μονοτμηματικής Σχολής. Οι απόφοιτοι της Σχολής αυτής θα έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται ως καθηγητές στις βασικές ειδικότητες της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ειδικότερα, σε πρώτη φάση, ως Εκπαιδευτικοί στα αντικείμενα των Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών, Μηχανολόγων και Πολιτικών Μηχανικών.

«Ως χώρα και ως πολιτισμική οντότητα έχουμε με τους Άραβες σχέσεις αιώνων» αναφέρει στην πρόταση του.

« Η Ελλάδα κι ο ελληνικός κόσμος οφείλει να αναδείξει μέσω της ιστορίας πόσο ο ελληνισμός έχει συμβάλει στην ανάπτυξη του αραβικού κόσμου, και πόσο ο αραβικός κόσμος αντάλλαξε πολιτισμικά αγαθά με τον ελληνικό κόσμο» συνεχίζει το κείμενο.

Ακόμη οι συντάκτες της πρότασης αναφέρουν ότι «το Εθνικό πανεπιστήμιο της χώρας πρέπει να είναι ο χώρος όπου θα θεραπεύεται ο πολιτισμός, η λογοτεχνία, η γλώσσα, η ιστορία του αραβικού κόσμου, που σήμερα αποτελείται από 22 γείτονες χώρες! Στις χώρες αυτές διάφορες προσπάθειες δείχνουν το ενδιαφέρον τους για τα ελληνικά γράμματα»