Εγγραφή στα Καλλιτεχνικά Σχολεία. Αιτήσεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/04/2015 - 15:55 | Author: Newsroom Ipaidia

Υπουργείο Παιδείας: Διαδικασία εγγραφής μαθητών στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια

Την εγκύκλιο για την διαδικασία επιλογής και εγγραφής μαθητών στην Α’ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις (Λ.Τ.) Γέρακα Αττικής, Ηρακλείου Κρήτης και Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2015 – 2016 εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο στην Α’ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων κατόπιν επιλογής.

Τα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια με Λυκειακές Τάξεις (Λ.Τ.) περιλαμβάνουν τις εξής κατευθύνσεις:

α. Εικαστικών Τεχνών

β. Θεάτρου-Κινηματογράφου

γ. Χορού

Οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν τα παιδιά τους στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο που επιθυμούν κατά το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 15 Μαΐου μέχρι Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015.

Στην περίπτωση κατά την οποία ένας μαθητής επιθυμεί να είναι υποψήφιος σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις, υποχρεούται να υποβάλει διαφορετική αίτηση για κάθε κατεύθυνση χωριστά.

Η συμμετοχή των υποψηφίων μαθητών στην επιλογή για φοίτηση σε Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο δεν τους στερεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης για φοίτηση σε Μουσικό ή Πειραματικό Γυμνάσιο. Η διαδικασία επιλογής διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 20 μέχρι 30 Ιουνίου κάθε σχολικού έτους.

Για την επιλογή των μαθητών οι οποίοι θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων, συγκροτείται για κάθε Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο και για καθεμιά από τις κατευθύνσεις «Επιτροπή Επιλογής Μαθητών», η οποία ορίζεται με Απόφαση της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Η αξιολόγηση των μαθητών θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 45871/Γ7/8-5-2004 (ΦΕΚ 786/Β’/26-5-04) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης, για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Καλλιτεχνικά Σχολεία Γέρακα (τηλ. 210.66.16.130), Ηρακλείου Κρήτης (τηλ. 2810.76.26.10) και Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης (τηλ. 2310.72.73.41).

ΔΕΙΤΕΕΔΩ

Loading...


  • europalso   ideascentral