Έντονες οι αντιδράσεις των παιδικών σταθμών καθώς δεν έχουν .

 

Δείτε παρακάτω την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών:

«Ο Κλάδος των Ιδιωτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών απαξιώνεται συστηματικά τα τελευταία χρόνια όπως βιώνει ο ίδιος τις εξελίξεις είτε λόγω μερικής επίλυσης σημαντικών προβλημάτων του, είτε λόγω καθυστέρησης στην επίλυση άλλων, είτε λόγω συσσωρευμένων νέων αμφιλεγόμενων σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό νομοθετημάτων της ελληνικής Πολιτείας.

Επίσης, 1.800 ιδιωτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» 2022-2023, φιλοξενώντας 100.000 παιδιά προσχολικής ηλικίας, παραμένουν απλήρωτοι επί 3 μήνες, καθώς αφενός ολοκληρώνεται ο τρίτος μήνας υλοποίησης του φυσικού έργου και αφετέρου η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί, υπό κανονικές συνθήκες, περί τα τέλη Δεκεμβρίου, οπότε κατ’ ουσίαν η καθυστέρηση θα αφορά 4 μήνες.

Στις ανωτέρω Δομές απασχολούνται περίπου 20.000 εργαζόμενοι με πλήρη, στην πλειονότητά τους, απασχόληση. Οι ως άνω Δομές, μολονότι παρέχουν σημαντικό κοινωνικό έργο, συνεισφέροντας στον τομέα αυτό ουσιαστικά στις προσπάθειες των κυβερνήσεων αρκετά χρόνια ήδη, παραμένουν απλήρωτες για τρίτο συνεχόμενο μήνα, ενώ έχει ολοκληρωθεί η παροχή υπηρεσιών τους από την 1η Σεπτεμβρίου έως και σήμερα.

 

Μετά από δύο συνεχή lockdown και με τις ιδιωτικές Δομές κλειστές για μεγάλο χρονικό διάστημα τα προηγούμενα δύο χρόνια, η καθυστέρηση των πληρωμών είναι, στην παρούσα συγκυρία, για εκείνες πλέον δυσβάσταχτη και προκαλεί σταδιακά οικονομική ασφυξία. Οι Δομές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και διευρύνουν την κοινωνική πολιτική στηρίζοντας το κράτος, παρά τις δικές μας πολλές προσπάθειες και συναντήσεις με τα συναρμόδια Υπουργεία καθώς και με την ΕΕΤΑΑ (Φορέα Υλοποίησης του προγράμματος), δεν έχουν σαφή διαβεβαίωση για τον χρόνο εξόφλησης όλων των δεδουλευμένων- οφειλόμενων προς εκείνες.

Επίσης, οι ιδιωτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί που επιτελούν επί 50 ολόκληρα χρόνια κοινωνικό λειτούργημα και είναι κοιτίδες πολιτισμού σε κάθε γειτονιά και σε κάθε Δήμο, τείνουν να συρρικνωθούν ή και να αφανισθούν λόγω προβληματικών νομοθετημάτων, όπως αναλύουμε στη συνέχεια:

Ο μη πιστοποιημένος και σε ισχύ πλέον ρόλος των «Νταντάδων της Γειτονιάς» σε συνδυασμό με την ίδρυση μικρών Παιδικών Σταθμών – χώρων φιλοξενίας σε μεγάλες επιχειρήσεις, χωρίς όμως κτηριολογικές προδιαγραφές και πιστοποιήσεις, θα αποτελέσουν σταδιακά την αρχή του τέλους της λειτουργίας για τους θεσμοθετημένους, νομίμως αδειοδοτούμενους και συστηματικά ελεγχόμενους από πολλούς και διαφορετικούς φορείς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

Μάλιστα μας προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη το γεγονός ότι η Πολιτεία υλοποιεί ήδη το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», μολονότι τα εχέγγυα προστασίας των ανηλίκων παιδιών, με βάση τον νόμο, είναι προβληματικά και μολονότι σε διάφορους κοινωνικούς χώρους τα κρούσματα παιδικής κακοποίησης δυστυχώς πολλαπλασιάζονται.

Ο υπεύθυνος Παιδικής Προστασίας, ο οποίος ορθά τονίζουμε ότι θεσμοθετήθηκε και υπάρχει σε κάθε Βρεφονηπιακό Σταθμό, αφήνει όμως νομικά ακάλυπτο κάθε ιδιοκτήτη και τον συνεργάτη του ο οποίος έχει αυτόν τον ρόλο, σε κάθε επιβουλή ή κακή προαίρεση ενός πολίτη.

Το Ηλεκτρονικό Παρουσιολόγιο, νέα διαδικασία συνδεόμενη με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, έχει δημιουργήσει επιπρόσθετες δυσλειτουργίες στην καθημερινότητα των Βρεφονηπιακών Σταθμών και στους γονείς, οι οποίοι καλούνται να προσκομίζουν για τις απουσίες των παιδιών μόνον βεβαίωση παιδιάτρου έτσι ώστε να δικαιολογηθούν αυτές, ενώ οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί κινδυνεύουν να μην πληρωθούν από την ΕΕΤΑΑ σε περίπτωση που οι ωφελούμενοι γονείς δεν προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα.

Επίσης, η φιλοσοφία του νέου προγράμματος «Κυψέλη» ουσιαστικά τείνει να καταργήσει την ποικιλομορφία των παιδαγωγικών προσεγγίσεων και προγραμμάτων των Βρεφονηπιακών Σταθμών, αντικαθιστώντας αυτά με ένα ωρολόγιο πρόγραμμα, κοινό πανελληνίως.

Ακόμη, η ανυπαρξία διευκρινιστικών εγκυκλίων, μετά το 2017, όσον αφορά λειτουργικά ζητήματα των Βρεφονηπιακών Σταθμών, προκαλεί αφενός τριβές με ελεγκτικούς φορείς και αφετέρου δίνει τη δυνατότητα σε εκείνους να ερμηνεύουν κατά περίπτωση το θεσμικό πλαίσιο.

Διερωτώμεθα λοιπόν γιατί η Πολιτεία επιθυμεί να επιτρέψει την διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής ηλικίας σε πρόσωπα και χώρους, που δεν θα έχουν καμία πιστοποίηση;

Γιατί η Πολιτεία τείνει να κρατικοποιήσει μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ ή (και) να συρρικνώσει τις ιδιωτικές Δομές μέσω του προγράμματος «Νταντάδες της γειτονιάς»;

Αντίθετα, οι ιδιωτικές Δομές μας διαθέτουν χώρους πιστοποιημένους με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αδειοδότησης (κτηριολογικά, υγειονομικά κ.ά.), διαθέτουν καταρτισμένο παιδαγωγικό- εκπαιδευτικό προσωπικό και παρέχουν διαπαιδαγώγηση, εκπαίδευση, ψυχαγωγία, ψυχολογική υποστήριξη και πρώιμη παρέμβαση σε όλα τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας.

Παράλληλα, μεγάλο μέρος των νομίμων εκπροσώπων των Δομών μας είναι γυναίκες, οι οποίες εκφράζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δυναμική της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Είναι λοιπόν απορίας άξιον γιατί τα αρμόδια Υπουργεία παραβλέπουν όλα τα προηγούμενα, μεταξύ των οποίων και τον ορατό πλέον κίνδυνο να γίνουν άνεργοι μερικές χιλιάδες εργαζόμενοι;

Κατανοούμε ότι το κράτος έχει υποστεί αρκετά πλήγματα λόγω πανδημίας και φυσικών καταστροφών των συνεπειών των οποίων είμαστε όλοι αποδέκτες, αλλά δεν θα πρέπει εκείνο να φαίνεται ή να παρουσιάζεται ανάλγητο έναντι των παιδιών, των οικογενειών τους και των Βρεφονηπιακών Σταθμών, οι οποίοι λειτουργούν από πολύ νωρίς το πρωί για να υποδεχθούν τα παιδιά, προκειμένου οι γονείς τους να εργαστούν.

Αντί της επίλυσης ορισμένων, έστω, προβλημάτων μας, επιθυμούν το κράτος και τα συναρμόδια Υπουργεία να παρακολουθούν για παράδειγμα με ‘’barcode-ραβδοκώδικες’’ εάν τα παιδιά προσέρχονται στις Δομές, με διαφαινόμενους στόχους όμως την πληρωμή μελλοντικά των δομών ανά ώρα και την περικοπή κονδυλίων από το ποσόν που επιδοτεί τους ωφελούμενους γονείς, της τάξεως δηλαδή των 180 ευρώ ή 240 ευρώ ή 295 ευρώ ανά μήνα, χρήματα τα οποία δεν επαρκούν, στις παρούσες συνθήκες και λόγω της ενεργειακής κρίσης και της συναφούς αλματώδους αύξησης των τιμών των αγαθών.

Υπάρχουν συνάδελφοι πανελληνίως, οι οποίοι δυσκολεύονται να σιτίσουν τα παιδιά, να αγοράσουν καύσιμα για τα σχολικά, να αγοράσουν πετρέλαιο για να θερμάνουν τους χώρους και να πληρώσουν τους εργαζόμενούς τους, αλλά παρόλες τις σοβαρότατες αντιξοότητες τις οποίες καθημερινά αντιμετωπίζουν συνεχίζουν να προσφέρουν κοινωνικό έργο. Έως πότε όμως;

Σε 25 ημέρες έρχονται τα Χριστούγεννα. Τι είδους γιορτές θα κάνουν όλοι όσοι εργάζονται στις Δομές αλλά και οι ιδιοκτήτες τους;

Ας μας απαντήσει η Πολιτεία εάν υπάρχει τρόπος επιβίωσης με βάση τα προηγούμενα, για να ζήσουν με αξιοπρέπεια εργαζόμενοι και επιχειρήσεις.

Για όλους τους προηγούμενους λόγους αποφασίσαμε να προβούν οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί σε γενικευμένες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας σε όλη την Ελλάδα την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου και σε γενική απεργία λίγες ημέρες αργότερα, προκειμένου να ενημερώσουμε τους 80.000 ωφελούμενους γονείς και να κοινοποιήσουμε σε κάθε αρμόδιο την αγωνία μας για τη συνέχιση της λειτουργίας των Δομών μας.

Πολύ περισσότερο διότι ειδικά τα τελευταία χρόνια, οι Δομές μας στήριξαν και συνεχίζουν να στηρίζουν τις κυβερνήσεις στην κοινωνική τους πολιτική. Άλλωστε οι κινητοποιήσεις μας δεν έχουν (και δεν είχαν ποτέ) αντικυβερνητικό χαρακτήρα αλλά αποτελούν αναφαίρετο δημοκρατικό μέσο για να διεκδικήσουμε ό,τι αντικειμενικά μάς αναλογεί.»

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ