Δωρεάν μετακίνηση, διαμονή και διατροφή μαθητών σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/11/2014 - 10:31 | Author: Newsroom Ipaidia

Προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας αποτελεί η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση γεγονός που αποδεικνύεται εμπράκτως από τις ενέργειες στις οποίες έχει προχωρήσει…

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Δερμεντζόπουλο εξασφαλίστηκε σε μια δύσκολη εποχή η συνέχιση της χρηματοδότησης των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ενώ σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος επιχορηγούνται για φέτος 120 διήμερα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των μαθητών μας με θέμα σχετικό με τους υδατικούς πόρους.

Για το πιο πάνω πρόγραμμα ο κ. Δερμεντζόπουλος δήλωσε ότι οι επιχορηγήσεις αυτές γίνονται με τη μορφή Μικρών Σχεδίων Επιχορήγησης (ΜΣΕ) και ανέρχονται συνολικά σε 900.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση αφορά στη μετακίνηση, διαμονή και διατροφή 120 περιβαλλοντικών ομάδων, μαθητών και συνοδών καθηγητών, έτσι ώστε να επισκεφτούν τα ΚΠΕ χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του προϋπολογισμού λειτουργίας των δομών αυτών και, φυσικά, χωρίς καμία επιβάρυνση των οικογενειών των μαθητών μας.

Με ξεχωριστή εγκύκλιο θα ενημερωθούν τα σχολεία για τη δυνατότητα επιχορήγησης των μετακινήσεων των ομάδων. Η εγκύκλιος θα περιέχει αναλυτικά την απαραίτητη διαδικασία και όποιο άλλο στοιχείο σχετικό με την υλοποίηση του έργου.

Η αξιολόγηση των υποβληθέντων περιβαλλοντικών προγραμμάτων θα διεξαχθεί από τριμελή Επιτροπή που θα συσταθεί στο Υπουργείο Παιδείας για το σκοπό αυτό. Ένα μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης θα είναι ανεξάρτητο από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η αξιολόγηση θα βασιστεί σε κριτήρια όπως:

• Το θέμα του περιβαλλοντικού προγράμματος να σχετίζεται με τη διαχείριση των υδατικών πόρων και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ να είναι σχετικό με το υδάτινο περιβάλλον.

• Προτεραιότητα θα δοθεί σε προγράμματα που θα οδηγήσουν σε τριήμερη εκπαίδευση σε ΚΠΕ.

• Προτεραιότητα θα δοθεί σε προγράμματα που υποβάλλονται από σχολεία που χιλιομετρικά απέχουν σημαντικά από το συνδεδεμένο με το πρόγραμμα ΚΠΕ.

• Ο προϋπολογισμός να είναι εντός των ορίων που τίθενται από τον Κανονισμό.

Πέραν τούτου για τη φετινή χρονιά

• Συγκεντρώνουμε όλο το θεσμικό πλαίσιο το οποίο αφορά στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και ερευνούμε τα κενά τα οποία μπορεί να υπάρχουν ώστε να παρέμβουμε νομοθετικά. Κι εδώ έχουμε την ανάγκη της εμπειρίας, των γνώσεων και των προτάσεών σας.

• Συνεργαζόμαστε με άλλα Υπουργεία (όπως το ΥΠΕΚΑ που προανέφερα) για να υλοποιήσουμε νέες δράσεις σε επίπεδο περιφέρειας ή επικράτειας.

Να σημειώσουμε ότι όλα τα παραπάνω ειπώθηκαν από τον Υφυπουργό Παιδείας στη διημερίδα που διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, με θέμα «Προβολή Καλών Πρακτικών των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» .

newsbeast.gr

Loading...


  • europalso   ideascentral