Η δυσγραφία είναι μια μαθησιακή δυσκολία που εκδηλώνεται ως δυσκολία του παιδιού να παράγει αναγνώσιμη γραφή. Μπορεί να απαντάται μόνη της ή να συνυπάρχει με άλλες μαθησιακές δυσκολίες.
Εκτός όμως από τις δυσκολίες στη γραφή τα παιδιά με δυσγραφία αντιμετωπίζουν και κοινωνικά προβλήματα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τέσσερις κοινωνικές δυσκολίες αυτών των παιδιών και τρόποι αντιμετώπισής τους.
Κοινωνική Δυσκολία 1: Το παιδί με δυσγραφία απογοητεύεται από τις συχνές αποτυχίες στις γραπτές εργασίες σε σημείο έκρηξης θυμού κι αδυναμία διαχείρισής του. Για τα παιδιά με δυσγραφία το γράψιμο μπορεί να είναι μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία που τους αγχώνει υπερβολικά.
Αντιμετώπιση: Κάντε το γράψιμο πιο διασκεδαστικό. Χρησιμοποιήστε ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή tablet με γραφίδες για το γράψιμο. Αποφύγετε τις υπερβολικά πολλές γραπτές εργασίες.
Κοινωνική Δυσκολία 2: Το παιδί με δυσγραφία μιλάει αόριστα και δυσκολεύεται να επικεντρωθεί σε μια συζήτηση. Μπορεί να έχει προβλήματα γλωσσικής επεξεργασίας που μπορούν να το δυσκολεύουν να εκφράσει τις ιδέες του.
Αντιμετώπιση: Βοηθήστε το παιδί σας να εκφράζει τις απόψεις του. Παίξτε παιχνίδια που απαιτούν την περιγραφή ενός αντικειμένου ή προσώπου.
Κοινωνική Δυσκολία 3: Το παιδί με δυσγραφία δεν κατανοεί πάντα το χιούμορ. Η δυσκολία στην επεξεργασία της γλώσσας καθιστά τα παιδιά με δυσγραφία αδύναμα να κατανοήσουν τη γλώσσα του χιούμορ.
Αντιμετώπιση: Καθίστε με το παιδί σας να παρακολουθήσετε μια αστεία ταινία ή τηλεοπτική εκπομπή, που το χιούμορ τους δεν θα έχει διπλές έννοιες ή να είναι δύσκολα κατανοητό. Γελάστε μαζί με το παιδί σας και στη συνέχεια συζητήστε αυτό που κάνει το περιεχόμενο της ταινίας αστείο. Φτιάξτε μαζί μια αστεία ιστορία.
Κοινωνική Δυσκολία 4: Το παιδί με δυσγραφία δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Μπορεί να αισθανθεί ότι είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα παιδιά κι ανησυχεί ότι δεν είναι αρκετά έξυπνο . Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αυτοεκτίμηση.
Αντιμετώπιση: Ενθαρρύνετε το παιδί σας να ασχοληθεί με μια εξωσχολική δραστηριότητα που θα μπορεί να τα καταφέρει πολύ καλά. Μην μένετε μόνο στις δυσκολίες του. Βοηθήστε το να ανακαλύψει τις δυνατότητές του και κατευθύνετε το προς τα εκεί.
Φώτης Παπαναστασίου Ειδικός Παιδαγωγός