: Εκδοση ΦΕΚ  – Αναπλήρωση κενών θέσεων διορισμών – Νέες προσλήψεις αναπληρωτών – Μισθοδοσία – Τι περιμένουμε ακόμα

Ενημέρωση αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Βασίλη Βούγια και Γεωργίας Μπουλμέτη

Εκδοση ΦΕΚ διορισμών

Βρίσκεται στην τελική ευθεία για να αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο από το , αφού έως τις 14/2/2020 ήταν η καταληκτική ημερομηνία να αποσταλούν από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τα Μητρώα ένταξης των νεοδιοριζόμενων στο ανθρώπινο δυναμικό τους.Επίσης ολοκληρώθηκε και η διαδικασία με τις Βεβαιώσεις από τις ΔΟΥ.

Προθεσμία Ανάληψης Υπηρεσίας

Μετά την έκδοση του ΦΕΚ, όπως έχουμε ήδη ενημερώσει, θα σταλεί μέσω e-mail η αναγγελία διορισμού στους  νεοδιόριστους, οι οποίοι θα καλούνται εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση του να προβούν σε  Ανάληψη Υπηρεσίας και Ορκωμοσία. Σύμφωνα με τα ισχύοντα η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί έως έξι (6) μήνες, μόνο μία φορά, για εξαιρετικούς λόγους.

Από πότε μετράει η προϋπηρεσία ως μόνιμου εκπαιδευτικού Αφετηρία υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας των υπαλλήλων αποτελεί η χρονολογία δημοσίευσης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) της πράξης διορισμού, με την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσί­ας γίνεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της πράξης διορισμού, αλλιώς ισχύει η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.

Επικοινωνία με

Υπεύθυνες για τη διαδικασία Ανάληψης Υπηρεσίας είναι οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ως προς τα δικαιολογητικά που χρειάζονται να κατατεθούν από τους νεοδιοριζόμενους και όχι η Κεντρική Υπηρεσία  του ΥΠΑΙΘ.

Για το λόγο αυτό συστήνεται από το ΥΠΑΙΘ,  οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προς ενημέρωση. Δικαιολογητικά διορισμών Ενδεικτικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι Αιρετοί του ΚΥΣΕΕΠ θεωρούμε επιβεβλημένο να αναρτηθούν προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων από τις Διευθύνσεις, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και όσα αφορούν σε αναγνώριση προϋπηρεσίας, δεδομένου ότι τα ΠΥΣΕΕΠ θα πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα σε μισθολογική αναγνώριση, ιδιαίτερα όσων δεν εργάζονται ως αναπληρωτές και δεν έχουν κινήσει διαδικασία μισθολογικής αναγνώρισης μέχρι σήμερα.

Κατευθυντήριες γραμμές από ΥΠΑΙΘ

Επίσης θα είναι βοηθητικό να σταλούν κατευθυντήριες γραμμές από το ΥΠΑΙΘ προς τις ΠΔΕ  για  τρία (3) σοβαρά ζητήματα:

Την αναγνώριση Προϋπηρεσίας. Την αναγνώριση Μεταπτυχιακών. Την Ασκηση Ιδιωτικού Εργου. Κι αυτό γιατί έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, να υπάρχουν διαφορετικές αποφάσεις επί συναφών θεμάτων, ανάμεσα στα 13 ΠΥΣΕΕΠ της χώρας.

Διαδικασία αναπλήρωσης όσων δεν αποδεχθούν το

Δεν προβλέπεται διαδικασία αναπλήρωσης από τους επόμενους του Αξιολογικού Πίνακα , καθώς δεν έχει τηρηθεί η απόλυτη σειρά εξαιτίας των περιοχών που έχει δηλώσει ο καθένας και τη γνώση ΕΝΓ και Braille. Αυτό σημαίνει ότι όταν ξεκαθαριστεί  ποιοι θα αποδεχθούν το διορισμό και ποιοι όχι, θα πρέπει να εκδοθεί ξανά Πρόσκληση δήλωσης περιοχών με τα  κενά από το Υπουργείο Παιδείας,  για όσους επιθυμούν  και βρίσκονται στους

Οριστικούς Αξιολογικούς Πίνακες του . Η νέα Πρόσκληση αποτελεί πολιτική Απόφαση από πλευράς ΥΠΑΙΘ και έως τώρα δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για το αν και πότε θα υπάρξει διαδικασία αναπλήρωσης των κενών θέσεων διορισμών. Ως Αιρετοί θεωρούμε ότι η αναπλήρωση των κενών θέσεων είναι επιβεβλημένη για τη στελέχωση των ΣΜΕΑΕ και για την εύρυθμη λειτουργία τους, καθώς και για το γεγονός ότι δεν πρέπει να χαθεί ούτε μια πολύτιμη θέση διορισμού για τα μέλη  ΕΕΠ – ΕΒΠ.

Νέες για το έτος 2019-2020

Μετά τους διορισμούς φαίνεται ότι θα υπολογιστεί εκ νέου η δυνατότητα εξεύρεσης νέων πιστώσεων από τα υπόλοιπα διαθέσιμα του ΕΣΠΑ – θέσεις που λόγω των μόνιμων διορισμών δεν θα καλύπτονται πια από Προγράμματα ΕΣΠΑ. Δε γνωρίζουμε ακόμα πόσες πιστώσεις και για ποιους κλάδους θα δοθούν. Εδώ πρέπει να ενημερώσουμε πως στον φάκελο κάθε αναπληρωτή στο  , όταν κανείς πατήσει την επιλογή Αιτήσεις εμφανίζεται στον κατάλογο, στο τέλος, το πεδίο Δήλωση ΕΕΠ – ΕΒΠ Αναπληρωτής, το οποίο δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα.

Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε σε επόμενη μας Ανακοίνωση.

Καταβολή αναπληρωτών

Οπως είχαμε ενημερώσει τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020, η καταβολή μισθοδοσίας Φεβρουαρίου 2020 των αναπληρωτών ΕΣΠΑ και ΠΔΕ της ΕΔ ΕΠΣΑ Τομέα Παιδείας είναι η τελευταία που θα γίνει εκτός Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) και μέσω των ΠΔΕ, ΔΠΕ και ΔΔΕ. Από τον μήνα Μάρτιο και εφεξής η καταβολή μισθοδοσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ, ΕΣΠΑ και ΠΔΕ θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ΕΑΠ.

Γι αυτό το λόγο η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ απέστειλε, την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020, έγγραφο με αναλυτικές οδηγίες προς τις ΠΔΕ, ΔΠΕ, ΔΔΕ της χώρας –

Τι περιμένουμε από εδώ και πέρα

1. Την έκδοση του ΦΕΚ διορισμών ΕΕΠ – ΕΒΠ

2. Την Εγκύκλιο Μεταθέσεων ΕΕΠ – ΕΒΠ και τον Πίνακα Οργανικών Κενών που θα δοθούν στις Μεταθέσεις, τα οποία θα είναι για πρώτη φορά ανά περιοχή κι όχι ανά σχολείο, όπως προβλέπεται και για τους εκπαιδευτικούς. Τα κενά που θα δοθούν δεν θα περιέχουν τα κενά που έχουν καλυφθεί από τις θέσεις διορισμών

3. Την Εγκύκλιο στην οποία θα καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων Μετάταξης.

4. Την Εγκύκλιο υπολογισμού και προσδιορισμού των αδειών για τους νεοδιόριστους, η οποία βρίσκεται στο γραφείο της Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘ εδώ και αρκετό καιρό και δεν έχει υπογραφεί ακόμα.

Να τονίσουμε ότι αν δε βγει η διευκρινιστική αυτή Εγκύκλιος, θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα υπολογισμού αδειών μητρότητας, όσων μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ έχουν κάνει χρήση των αδειών αυτών ως αναπληρωτές και τώρα μονιμοποιούνται.