: Στη δημοσιότητα το ΦΕΚ για τους –  Δείτε όλα τα ονόματα αναλυτικά στο iPaidia.gr.

Οι οφείλουν να παρουσιαστούν στους  προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης  για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε (5)  εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της  παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Α’ Γενικής Εκπαίδευσης του και τις υποβληθείσες αιτήσεις τους, οι κάτωθι 9.535 εκπαιδευτικοί, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78 και ΠΕ79.01, σε θέσεις μονίμων, στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με διετή δοκιμαστική θητεία, με τον εισαγωγικό βαθμό και με το εισαγωγικό για κάθε κλάδο μισθολογικό κλιμάκιο, και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης: