: Όπως γίνεται γνωστό, οι διορισμοί στην ειδική αγωγή θα γίνουν το ίδιο διάστημα ανεξαρτήτως της διαφορετικής χρονικής έκδοσης των οριστικών πινάκων των Προκηρύξεων 2ΕΑ/2022 για ΕΕΠ και 3ΕΑ/2022 για εκπαιδευτικούς.

Σχετικά με τους μόνιμους διορισμούς των 400 εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση για το 2023 (80 εκπ/κοί Α/θμιας – 170 εκπ/κοί Β/θμιας – 150 μέλη ΕΕΠ, Κοινωνικοί Λειτουργοί ΠΕ30 και Ψυχολόγοι ΠΕ23 στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με πληροφορίες του especial για τον έως σήμερα προγραμματισμό του ΥΠΑΙΘ, την ίδια χρονική περίοδο, μετά την έκδοση των των Προκηρύξεων 2ΕΑ/2022 και 3ΕΑ/2022, ανεξαρτήτως του διαφορετικού χρόνου κοινοποίησης των Οριστικών Πινάκων της 2ΕΑ και 3ΕΑ/2023.

Για την απόφαση αυτή, που μένει να δούμε αν θα υλοποιηθεί τελικά, του ΥΠΑΙΘ, συνεκτιμήθηκε και το γεγονός της ύπαρξης κοινών υποψηφίων και στις δυο Προκηρύξεις, την 2ΕΑ/2022 και την 3ΕΑ/2022.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με ενημέρωση του τ. προέδρου του Συλλόγου Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγή (ΣΑΚΕΑ) Γιώργου Σταματάκου και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ):

Οι Οριστικοί αξιολογικοί Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της Προκήρυξης 3ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 20/18.4.2022/τ.ΑΣΕΠ), για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ), κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60/ΠΕ61, ΠΕ70/ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87 (ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.06, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10), ΠΕ88 (ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05), ΠΕ89 (ΠΕ89.01, ΠΕ89.02), ΠΕ90 και ΠΕ91 (ΠΕ91.01, ΠΕ91.02) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.), θα εκδοθούν έως τις 25 Ιουνίου 2023 και οι Οριστικοί αξιολογικοί Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της Προκήρυξης 2ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 24/21-4-2022 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 27/3-5-2022) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έως τις 15 Ιουλίου 2023.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ