Σύμφωνα με νέα ενημέρωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Αναπληρωτών Δασκάλων, η πρόσκληση βρίσκεται στο γραφείο της υπουργού Παιδείας για υπογραφή.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα πρέπει πρώτα να γίνει κλήρωση από το για τους υποψηφίους που ισοβαθμούν στον κι έπειτα οριστικοποιηση των πινάκων αυτών.