: Οι αναπληρωτές δάσκαλοι (facebook) δημοσίευσαν οδηγό για τα στάδια μιας γενικής. Αναλυτικά ο οδηγός:
(το κείμενο είναι απλά βοηθητικό και σε κάθε περίπτωση δε φέρουμε ευθύνη για τυχόν λάθη που μπορεί να κάνει κάποιος ή για τη δύσκολη και αγχωτική ίσως διαδικασία που αναγκαζόμαστε για άλλη μια φορά να ανταπεξέλθουμε χωρίς την πραγματική βοήθεια του υπουργείου και την άμεση επιβεβαίωση πως όλα βαίνουν καλώς και δε θα βρεθούμε για ένα λάθος με λιγότερα μόρια ή, ακόμα χειρότερα, εκτός πινάκων όπως πολλοί συνάδελφοι στην ειδική)1. Άμεσα: Διαβάζουμε όλη την προκήρυξη (έχει πολύ σημαντικές πληροφορίες που δε θα αναφερθούν παρακάτω)
ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟ 2 Ή ΣΤΟ 7 ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΠΟΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΠΡΩΤΑ2. Άμεσα: Κάνουμε εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του (όσοι δεν είναι ήδη εγγεγραμένοι) με:
• Εγγραφή μέσω ΓΓΠΣ (τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης συμπληρώνονται αυτόματα) ή
• Εγγραφή μέσω συμπλήρωσης φόρμας (τα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας συμπληρώνονται από τους υποψήφιους.

3. Κάνουμε Είσοδο μέλους (βλ. παραπάνω σύνδεσμο) με κωδικούς ή με κωδικούς Taxisnet, ανάλογα με τον τρόπο που έγινε η εγγραφή, και έπειτα εμφανίζεται το Μητρώο όπου καλό είναι, πατώντας Επεξεργασία, να επεξεργαστούμε ή να συμπληρώσουμε τα προσωπικά στοιχεία που είναι με αστερίσκο (*). Στο τέλος πατάμε Αποθήκευση.

4. Με την έναρξη των αιτήσεων (καλύτερα): Οι υποψήφιοι πρέπει να εκδώσουν παράβολο τριών (3) Ευρώ, μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο)
Δίνοντας τους κωδικούς Taxisnet μπαίνουμε στο σύστημα και με τον κωδικό 8223 στην αναζήτηση και συμπληρώνοντας τα υπόλοιπα στοιχεία μας μπορούμε να εκδώσουμε το παράβολο. Επίσης γίνεται και στο ΚΕΠ.
Στο παράβολο υπάρχει ένας 20 ψήφιος κωδικός.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη (πηγή: κείμενο προκήρυξης).

Η πληρωμή του παραβόλου μπορεί να γίνει:
Α. Στις τράπεζες που υποστηρίζουν on-line πληρωμή (το e-Παράβολο είναι άμεσα διαθέσιμο)
Β. Με πιστωτική / προπληρωμένη / χρεωστική κάρτα Ελληνικών Τραπεζών (το e-Παράβολο είναι άμεσα διαθέσιμο)
Γ. Στις τράπεζες που δεν υποστηρίζουν on-line πληρωμή και στα ΕΛΤΑ (το e-Παράβολο διαθέσιμο μετά από 1-2 εργάσιμες ημέρες)
Οδηγίες:
Σχετικό βίντεο:

5. Πριν την ηλεκτρονική αίτηση: Υπολογισμός
(εξαιρετική δουλειά του αναπληρωτή μαθηματικού Αντώνη Παντελάκη)
Αρχείο Excel:
Βίντεο:
Βοήθεια:

6. Στην περίοδο των ηλεκτρονικών αιτήσεων (15 Ιανουαρίου έως 3 Φεβρουαρίου): χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης, οι υποψήφιοι προχωρούν στην «Είσοδο Μέλους» και, επιλέγοντας «Αίτηση», προβαίνουν στη δημιουργία νέας αίτησης επιλέγοντας «Νέα Αίτηση».
Στους υποψηφίους παρέχεται η δυνατότητα να προχωρήσουν στην υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, να την εκτυπώσουν, να εξέλθουν από την οθόνη της ηλεκτρονικής αίτησης και να επιστρέψουν στη λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων. Συνιστάται, κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, να γίνεται αποθήκευση των δεδομένων κατά τακτά χρονικά διαστήματα και όχι πέραν των δέκα λεπτών.

Ο υποψήφιος πρέπει να δηλώσει τα προσόντα/κριτήρια κατάταξης (τίτλο σπουδών, προϋπηρεσία, δεύτερο τίτλο, γνώση Η/Υ, μεταπτυχιακό, κ.λπ.) στις αντίστοιχες θέσεις της ηλεκτρονικής αίτησης, προκειμένου να μοριοδοτηθεί για αυτά. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο ολοκληρώνεται επιλέγοντας «Οριστικοποίηση». Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων. Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Οι υποψήφιοι από τη διαδρομή «Πολίτες > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση», μπορούν να επιλέξουν την αίτηση που έχουν υποβάλει και, ακολούθως, την ένδειξη «Προβολή» και, στη συνέχεια, «Εκτύπωση». Η εκτύπωση της αίτησης είναι εφικτή και σε μεταγενέστερο χρόνο. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της επιτυχούς υποβολής, η αίτηση εμφανίζεται στη Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων του λογαριασμού των υποψηφίων στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες με την ένδειξη κατάστασης «Υποβληθείσα». Εάν οι υποψήφιοι επιθυμούν τη διόρθωση ή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης που «Υποβλήθηκε», πρέπει, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην προκήρυξη, να εισέλθουν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ και από τη Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων να επιλέξουν (για τη συγκεκριμένη αίτηση) «Ακύρωση». Στη συνέχεια, αφού ανανεώσουν την τρέχουσα σελίδα (πλήκτρο F5), επιλέγουν «Αντιγραφή» για να δημιουργήσουν ένα αντίγραφο της προηγούμενης (ακυρωμένης) αίτησης, την οποία μπορούν να επεξεργαστούν (να διορθώσουν/συμπληρώσουν) και να υποβάλουν, εκ νέου, επιλέγοντας «Οριστικοποίηση» (πηγή: κείμενο προκήρυξης).

Οδηγίες:
Βίντεο:

7. Άμεσα: Διαβάζουμε όλη την πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών
Εκτυπώνουμε τις σελίδες 6, 7, 8

8. Πριν την κατάθεση των :
(α) Οι υποψήφιοι που δεν έχουν ηλεκτρονικό φάκελο στο , οφείλουν, αρχικώς, να εγγραφούν ως χρήστες στο (), αναζητώντας το σχετικό Εγχειρίδιο Εγγραφής και Σύνδεσης Χρήστη, στο οποίο περιέχονται αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή και αυθεντικοποίηση του χρήστη.
(β) Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη ηλεκτρονικό φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., οφείλουν να εισέλθουν στον φάκελό τους (με τους προσωπικούς τους κωδικούς), προκειμένου να διαπιστώσουν τα στοιχεία (προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες) τα οποία, κατά την εναρκτήρια ημερομηνία προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών, είναι καταχωρισμένα και επικυρωμένα.

9. Εντός της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών (13 Ιανουαρίου έως 12 Φεβρουαρίου):
Οι υποψήφιοι υποβάλουν τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες που επικαλούνται.
Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην ειδική αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών και κατατίθενται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, υποχρεωτικά σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας (για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς των λοιπών κλάδων).
Στην ειδική έντυπη αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών (βλ. παραπάνω εκτύπωση των 3 σελίδων) οι υποψήφιοι οφείλουν:
(α) Να καταγράψουν τα ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα πεδία/στοιχεία στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., τα οποία επικαλούνται για την απόδειξη του, κατά περίπτωση, προσόντος/κριτηρίου/ιδιότητας στη σχετική ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς τους στο ΑΣΕΠ (ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Ι του εντύπου).

(β) Να καταγράψουν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που υποβάλλουν για πρώτη φορά και να δηλώσουν το αντίστοιχο προσόν/κριτήριο/ιδιότητα που επικαλούνται στη σχετική ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς τους στο ΑΣΕΠ (ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ του Εντύπου).
(γ) Να καταγράψουν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που υποβάλλουν για επικαιροποίηση/τροποποίηση/συμπλήρωση ήδη καταχωρισμένων και επικυρωμένων στοιχείων/πεδίων στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. (ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ του εντύπου).
Δείγμα της συμπλήρωσης της αίτησης υπάρχει στην πρόσκληση του υπουργείου (βλ. παραπάνω σύνδεσμο) ή εδώ από τον συνάδελφο Αντώνη Παντελάκη

Επιπλέον επισημάνσεις για πολλά ζητήματα από υπουργείο και ΑΣΕΠ

Το κείμενο ενδέχεται να τροποποιηθεί ή να προστεθούν νέα απαραίτητα στάδια

Μπορείς να δεις στην ομάδα “Αλληλοβοήθεια για τις αιτήσεις Γενικής” συζητήσεις και να ρωτήσεις σχετικά με:
-την προϋπηρεσία
-το πρόγραμμα υπολογισμού προϋπηρεσίας για την αίτηση του ΑΣΕΠ
-την έντυπη αίτηση σε Αθμια και Βθμια
-προβλήματα που προκύπτουν κατά την κατάθεση των έντυπων αιτήσεων στις Διευθύνσεις

-κοινωνικά κριτήρια
-θέματα ξένων γλωσσών
-θέματα πτυχίων
-θέματα μεταπτυχιακών/διδακτορικών
-θέματα σχετικά με το Ηλεκτρονικό παράβολο
-θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική αίτηση του ΑΣΕΠ
-θέματα πιστοποίησης γνώσεων Η/Υ
-θέματα σεμιναρίων
-θέματα ΔΟΑΤΑΠ
-γενικά θέματα ΟΠΣΥΔ
-γενικά θέματα ΑΣΕΠ