Διευκρινήσεις για το ωράριο των Σχολικών Νοσηλευτών ΠΕ25

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔23/09/2018 - 21:05 | Author: Newsroom Ipaidia

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μετά από επανειλημμένα ερωτήματα των μελών της Ομοσπονδίας σε σχέση με το ωράριο των σχολικών νοσηλευτών (ΠΕ 25) και τις ασάφειες που παρατηρούνται σε σχέση με αυτό έχουμε να τονίσουμε τα εξής:

Η Ομοσπονδία με επίσημο έγγραφο της προς τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής στις 11/06/2018 και Αρ. Πρωτ: 107 ζητούσε να της απαντηθεί επίσημα και εγγράφωςγια το ποιο είναι το εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο του υποστηρικτικού έργου των Σχολικών Νοσηλευτών στη Γενική και Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Το Υπουργείο και συγκεκριμένα ο Διευθυντής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κος Κασσιανός μας απάντησε στις 04/07/2018 και με Αρ. Πρωτ: 112002/Δ3 τα κάτωθι:

«Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου που αφορά το ωράριο των Σχολικών Νοσηλευτών ΠΕ25 στη Γενική και Επαγγελματική Εκπαίδευση σας γνωρίζουμε ότι:

Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο υποστηρικτικού έργου των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το οποίο υλοποιείται παράλληλα με το διδακτικό ωρολόγιο πρόγραμμα, αντίστοιχα και στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» ορίζεται σύμφωνα με την 66079/Δ3/26/04/2018(ΦΕΚ 1585/τΒ΄/8-5-2018) Υ.Α «Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» και συγκεκριμένα:

«Καθορίζουμε το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο υποστηρικτικού έργου, των παρακάτω κλάδων, οι οποίοι εργάζονται σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης καθώς και σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ως εξής:

1) Των κλάδων του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ),

25 ώρες αν έχουν μέχρι 5 έτη υπηρεσίας

24 ώρες αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας

23 ώρες αν έχουν μέχρι 15 έτη υπηρεσίας

22 ώρες αν έχουν μέχρι 20 έτη υπηρεσίας

21 ώρες αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας

2) Του Κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) τριάντα (30) ώρες.

Το ανωτέρω ωράριο, των περιπ. 1 και 2, υλοποιείται παράλληλα με το διδακτικό ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας της σχολικής μονάδας και οι ώρες αντιστοιχούν με τις διδακτικές ώρες.»

Επιπλέον σύμφωνα με :

α) την 88348/Δ3/30/05/2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 2038/τΒ΄/05-06-2018) και θέμα: «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» ορίζεται:

«19. Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο του υποστηρικτικού έργου του σχολικού νοσηλευτή καθορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για το ωράριο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και σε καμία περίπτωση ο χρόνος παραμονής του στη σχολική μονάδα δεν μπορεί να είναι α) μικρότερος του διδακτικού ωραρίου των υποστηριζόμενων μαθητών και β) μεγαλύτερος του εργασιακού ωραρίου των τριάντα (30) ωρών την εβδομάδα».

β) την 66079/Δ3/26/04/2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 1585/τΒ΄/08-05-2018) και θέμα: «Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» ορίζεται:

«Όλο το προσωπικό των ανωτέρω κλάδων παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες του υποχρεωτικού ωραρίου υποστηρικτικού έργου, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του άρθρου 11, του ν.1566/1985 (Α 167) για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου και συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού, η καταχώρηση-ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η ενημέρωση των ατομικών φακέλων των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η επικοινωνία με δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με το εκπαιδευτικό ή ειδικό εκπαιδευτικό ή ειδικό βοηθητικό προσωπικό, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών».

Από την ανωτέρω απάντηση του αρμοδίου τμήματος του Υπουργείου Παιδείας συνάγεται ότι το ωράριο του Ε.Ε.Π. σύμφωνα με το ΦΕΚ 1585/τΒ΄/8-5-2018 ορίζεται με ανώτερο όριο τις 25 αντίστοιχες διδακτικές ώρες και μειώνεται προοδευτικά με βάση τα χρόνια υπηρεσίας σε 21 στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία ή αύξηση του ωραρίου θα είναι σε αντίθεση με το ΦΕΚ και με τις υπογραφόμενες συμβάσεις του προσωπικού.

Η παραμονή του προσωπικού στις σχολικές μονάδες ορίζεται επακριβώς, είναι στο πνεύμα του αρ. 11, του ν. 1566 και η υποχρέωση αυτή αφορά το σύνολο του προσωπικού, Εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., χωρίς διακρίσεις και διαφοροποιήσεις.

Ως προς την ασάφεια που προκύπτει από την 88348/Δ3/30/05/2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 2038/τΒ΄/05-06-2018) σχετικά με την παραμονή των Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25) και Ε.Β.Π. στις σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης όπου ορίζεται ότι ο χρόνος παραμονής του στη σχολική μονάδα δεν μπορεί να είναι α) μικρότερος του διδακτικού ωραρίου των υποστηριζόμενων μαθητών και β) μεγαλύτερος του εργασιακού ωραρίου των τριάντα (30) ωρών την εβδομάδα», έχουμε να παρατηρήσουμε ότι βαρύτητα έχει το σημείο β) αφού στα Λύκεια το ωράριο των μαθητών είναι μεγαλύτερο των 30 ωρών εβδομαδιαίως και το οποίο προσκρούει στο σημείο β).

Ζητάμε την απαρέγκλιτη εφαρμογή του συγκεκριμένου ΦΕΚ και την προστασία του εργασιακού ωραρίου του κλάδου των Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ 25), που παρέχει τις υπηρεσίες του στη Γενική Εκπαίδευση, επισημαίνοντας ταυτόχρονα στους συναδέρφους Σχολικούς Νοσηλευτές που υποστηρίζουν ως παράλληλη στήριξη μαθητές με σοβαρά προβλήματα υγείας ότι θα πρέπει να διαχειρίζονται τις ανάγκες των μαθητών με αίσθημα ευθύνης.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε για μία ακόμη φορά ότι ο μαθητής ανήκει στην τάξη και στον εκπαιδευτικό του και απολαμβάνει τις υπηρεσίες του προσωπικού της παράλληλης στήριξης. Δεν ανήκει στην παράλληλη στήριξη και απολαμβάνει τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή    ideascentral

    europalso