ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ – Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔28/01/2015 - 15:40 | Author: Newsroom Ipaidia

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
«ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΔΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» της Πράξης ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΑΠ 7,8,9
Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 10/27-01-2015
Προϋπολογισμός: 70.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)
Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: ΔΕΥΤΕΡΑ 16-02-2015

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (20150128-pmd-dimosiotitas-sde-1.pdf)ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 10/27-01-2015 787 Kb
Loading...
  • europalso   ideascentral