ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ 75 ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ Οι ενδιαφερόμενοι που αιτούνται χορήγηση νέας άδειας, καταθέτουν εντός σφραγισμένου φακέλου μεγέθους Α4 τα κάτωθι δικαιολογητικά (με τη σειρά που αναφέρονται):Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο χορήγησης νέας άδειας.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για : Φυσικά πρόσωπαΝομικά πρόσωπαΈνωση προσώπωνΙσχύουσα οικοδομική άδεια και κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων.Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για την αιτηθείσα προς αδειοδότηση χρήση.