Αύξηση παρουσίασαν οι σχολικές μονάδες τόσο στα (από 1.819 σε 1.823 μονάδες), όσο και στα (από 1.333 σε 1.348 μονάδες) το σχολικό έτος 2016/2017 σε σχέση με το 2015/2016, σύμφωνα με τις στατιστικές Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης της ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα:

* Το διδακτικό προσωπικό μειώθηκε από 38.929 σε 38.411 άτομα στα γυμνάσια και αυξήθηκε από 23.805 σε 23.822 άτομα στα λύκεια.

* Οι εγγεγραμμένοι μαθητές παρουσίασαν αύξηση από 311.236 σε 313.130 μαθητές στα γυμνάσια και από 240.852 σε 244.386 μαθητές στα λύκεια.

* Οι αποφοιτήσαντες μαθητές παρουσίασαν αύξηση από 99.820 σε 100.980 μαθητές στα γυμνάσια και από 75.995 σε 76.900 μαθητές στα λύκεια.

* Η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές ήταν 1 εκπαιδευτικός για 8,2 μαθητές στα γυμνάσια και 1 εκπαιδευτικός για 10,3 μαθητές στα λύκεια, ενώ το προηγούμενο σχολικό έτος οι αντίστοιχες αναλογίες ήταν 1 προς 8 και 1 προς 10,1.

* Η περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 34,3% του σχολικού πληθυσμού των γυμνασίων και το 35,7% του σχολικού πληθυσμού των λυκείων της Ελλάδας.

Όσον αφορά στην Εκκλησιαστική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι σχολικές μονάδες στα εκκλησιαστικά γυμνάσια και λύκεια παρέμειναν αμετάβλητες μεταξύ των σχολικών ετών 2016/2017 και 2015/2016.

Παράλληλα:

* Το διδακτικό προσωπικό αυξήθηκε από 176 σε 188 άτομα (αύξηση 6,8%).

* Οι εγγεγραμμένοι μαθητές παρουσίασαν αύξηση 11,1% στα εκκλησιαστικά γυμνάσια και μείωση 5,9% στα ενιαία εκκλησιαστικά λύκεια.

* Οι αποφοιτήσαντες μαθητές παρουσίασαν αύξηση 13,9% στα εκκλησιαστικά γυμνάσια και 1,2% στα ενιαία εκκλησιαστικά λύκεια.

Η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ αφορά και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) που είναι γυμνάσια ενηλίκων και ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση. Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν τα ακόλουθα:

* Οι σχολικές μονάδες μειώθηκαν 2,2%.

* Το διδακτικό προσωπικό μειώθηκε 3,7%.

* Οι εγγεγραμμένοι μαθητές παρουσίασαν μείωση 1,4%.

* Οι αλλοδαποί μαθητές αυξήθηκαν 15,5%.

* Οι μαθητές που απολύθηκαν παρουσίασαν μείωση 4,1%.