Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής έστειλε πρόσκληση ενδιαφέροντος για όσους εκπαιδευτικούς έχουν τα τυπικά προσόντα, όπως περιγράφονται παρακάτω, να καταθέσουν σχετική αίτηση.

Για τον λόγο αυτόν, καλεί όσους/ες εκπαιδευτικούς έχουν τα τυπικά προσόντα, όπως περιγράφονται παρακάτω, να καταθέσουν σχετική αίτηση. Σημειώνεται ότι οι αποδοχές του αποσπασμένου προσωπικού στο βαρύνουν και καταβάλλονται από την οργανική του θέση. Η διάρκεια της απόσπασης στο ΙΕΠ είναι τετραετής.

Ο προσδιορισμός των θέσεων και το γνωστικό αντικείμενο της κάθε θέσης προσδιορίζεται ως εξής:

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α’ ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α’ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 1
Σύνολο θέσεων Συμβούλων Α΄ 2
Θέση Γνωστικό Αντικείμενο/ Κλάδος Αριθμός
θέσεων
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ) 1
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ή ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ) 2
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 1
ΠΕ87 (ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ: ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ) 2
ΠΕ82 (ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ) 1
ΠΕ81 (ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ: ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ) 1
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1
ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ 1
ΠΕ 60 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 1

ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕ 04.01) 1
ΠΕ 78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1
ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ή/και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠ.ΕΡΓΟΥ ή/και
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ή/και ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
(ΤΠΕ) 2

Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις του Συμβούλου Α’ και Συμβούλου Β’ θα κριθούν βάσει των κριτηρίων, τα οποία προβλέπονται ως υποχρεωτικά, από τον Ν. 3966/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και είναι τα εξής:

Σύμβουλος Α’ 1. διδακτορικός τίτλος σπουδών, 2. συναφείς με το αντικείμενο της θέσης πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, 3. τουλάχιστον εξαετής διδακτική υπηρεσία ή οκταετής εκπαιδευτική εμπειρία.

Σύμβουλος Β’ 1. μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, 2. συναφείς με το αντικείμενο της θέσης πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, 3. τουλάχιστον οκταετής διδακτική υπηρεσία ή δεκαετής εκπαιδευτική εμπειρία

Για την επιλογή και ανάθεση καθηκόντων Συμβούλων Α΄ και Συμβούλων Β’, πλην των ως άνω προσόντων, θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στον σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Το έγγραφο