Αναλυτικά οι προσκλήσεις για μεταθέσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών όπως ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας:

Πρόσκληση γαι υπαλλήλων Περιφερειακών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατηγορίας ΠΕ  κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή και Πληροφορικής και κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (τε) κλάδου/ειδικότητας Διοικητκού -Λογιστικού ή/και Πληροφορικής στο ΥΠΑΙΘ

 

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Αβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για υποβολή αίτησης απόσπασης για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικού Σταθμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022