Μετεγγραφές για τους αθλητές


Έντονες αντιδράσεις σε μαθητές που είναι αθλητές καθώς και τις οικογένειές τους έχει προκαλέσει άρθρο του νέου Αθλητικού Νόμου που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και στο οποίο γίνεται αναφορά μόνο στην εισαγωγή των αθλητών με εξαιρετική αγωνιστική διάκριση στις Σχολές Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.).

Το i-secret επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για το όλο θέμα και μας γνωστοποιήθηκε ότι το άρθρο 15 στην ουσία καταργεί το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο για τα προνόμια των αθλητών ως προς την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.


Βέβαια δεν είναι ακόμα σίγουρο ότι το εν λόγω άρθρο, που δίνει στους αθλητές με εξαιρετική διάκριση δικαίωμα εισαγωγής στις Σχολές Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) .) σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο κατά φθίνουσα σειρά μορίων, καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων σε ποσοστό 20%, θα ψηφιστεί ως έχει καθώς το σχέδιο νόμου βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης και μέχρι να φθάσει στην Ολομέλεια της Βουλής πιθανόν να υπάρξουν αλλαγές.

Όπως γράψαμε το άρθρο 15 έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα σχόλια, 27 στον αριθμό, και πολλοί είναι αυτοί που αναφέρουν ότι η κατάργηση των προνομίων για τους μαθητές-αθλητές θα έχει ως αποτέλεσμα πολλοί γονείς να αναγκαστούν να αποσύρουν τα παιδιά τους από τον αθλητισμό για να αφοσιωθούν στο διάβασμα.

Ο Αθλητικός Νόμος εκτός από την εισαγωγή στα τμήματα Φυσικής Αγωγής προβλέπει ότι οι αθλητές που πέτυχαν εξαιρετική αγωνιστική διάκριση, αν έχουν εισαχθεί σε οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. που απέχει γεωγραφικά από τον τόπο που κυρίως προετοιμάζονται, μπορούν να μεταγραφούν, μετά από αίτησή τους, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο αυτό εκπαιδευτικό ίδρυμα, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από εισήγηση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ώστε να μπορούν απρόσκοπτα να συνεχίσουν την αθλητική τους δραστηριότητα.

Με απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, η διαδικασία, και γενικά κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εισαγωγή των αθλητών με εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις στα Σ.Ε.Φ.Α.Α. και τις μεταγραφές τους σε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα.