ΑΝΤΙΘΕΤΗ στάση Καθηγητών και Πτυχιούχων του τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του ΤΕΙ Σερρών

Η Θέση Πτυχιούχων Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΕΔΩ

Η Θέση Καθηγητών – Τμήματος ΕΔΩ